Follow
Ibrahim Huseyni
Ibrahim Huseyni
Şırnak University
Verified email at sirnak.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonomik büyümede inşaat sektörünün rolü: Türkiye örneği (1987-2010)
V Kaya, Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 148-167, 2013
762013
The impact of total factor productivity on economic growth for developed and emerging countries: A second-generation panel data analysis
Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni, AK Çelik
Margin: The Journal of Applied Economic Research 11 (4), 404-417, 2017
312017
Toplam elektrik üretimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2010)
A Uzun, ÖS Emsen, Ö Yalçıkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 327-344, 2013
292013
Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)
Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2016
282016
The effects of tourism revenues on economic growth in the context of neo-classical growth model: in the case of turkey
İ Hüseyni, Ö Doru, A Tunç
Ecoforum Journal 6 (1), 2017
232017
Understanding the Role of Business Analytics
H Chahal, J Jyoti, J Wirtz
Spinger, 2019
172019
İhracatın sektörel yapısı ve ülkelere dağılımının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
V Kaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (4), 749-773, 2015
16*2015
Türkiye'de ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisi: eş-bütünleşme ve nedensellik analizi
İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016
15*2016
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACATIN SOFİSTİKE DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE.
İ HÜSEYNİ
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2017
132017
SOFİSTİKE ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞİ
İ Hüseyni, E Çakmak
Turkish Studies (Elektronik), 2017
112017
TASARRUF-YATIRIM VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN ANALİZİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1992-2014)
İ Hüseyni, Ö Yalçınkaya
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-22, 2017
82017
TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KIRDAN KENTE GÖÇ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1986-2015 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
İH SUGÖZÜ, İ HÜSEYNİ
Electronic Turkish Studies 12 (31), 2017
72017
TÜRKİYE VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TURİZM GELİRLERİ VE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YENİ NESİL PANEL VERİ TESTLERİ İLE İNCELENMESİ.
İ HÜSEYNİ, Ö DORU
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
72017
Examining the Relationship Among Economic Growth, Exports and Total Productivity for OECD Countries Using Data Envelopment Analysis and Panel Data Analyses
İ HÜSEYNİ, M EREN, ALIK ÇELİK
Montenegrin Journal of Economics 13 (3), 63-73, 2017
72017
İhracat Kalitesini Etkileyen Faktörler: Seçilmiş Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Bir Panel Veri Analizi
İ Hüseyni
Turkish.) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
72015
Determinants of Export Sophistication: An Investigation for Selected Developed and Developing Countries Using Second-Generation Panel Data Analyses
İ Hüseyni, E Çakmak
EKONOMICKY CASOPIS 67 (5), 481-5013, 2019
62019
Dış ticaret ve ekonomik büyüme analizi Türkiye örneği: 1980-2010
İ Hüseyni
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
62012
Reklam ve tanıtım ile yurtdışı satışlar arasındaki ilişki: BİST’te işlem gören gıda firmaları üzerinde uygulama
İ Hüseyni, R Sakur, Ö Doru
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 242-246, 2017
42017
Application of panel quantile regression and gravity models in exploring the determinants of turkish automotive export industry
I Huseyni, AK Çelik, M Eren
Understanding the Role of Business Analytics: Some Applications, 31-44, 2019
32019
2008 Küresel Krizi ve OECD Ülkelerinin Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Kaynak ve Ölçek Etkinlikleri Analizi
G Akbulut, İ Hüseyni, M Eren
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20