Follow
Muzaffer Okur
Muzaffer Okur
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına yönelik bir çalışma
E Tatar, M Okur, A Tuna
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (2), 507-516, 2008
892008
Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success
M Okur, HH Bahar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3632-3637, 2010
522010
2005 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
M Budak, O Muzaffer
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2012
512012
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki kavram yanılgıları
ZÇ Gürel, M Okur
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 922-952, 2016
502016
Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları
M OKUR, HH BAHAR, L AKGÜN, M BEKDEMİR
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi; Sayı: 153, 2011
372011
Özel Dershaneler ile Devlet Okullarının" Kartezyen Çarpım-Analitik Düzlem ve Bağıntı" Konularındaki Bilgi ve Becerileri Kazandırma Düzeylerinin Değerlendirilmesi
M OKUR, R DİKİCİ
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 12 (2), 417-426, 2004
332004
Öğretmen adayların matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri
M Bekdemir, VA Sanalan, M Okur, O Kanbolat, F Baş, MÖ Sağırlı
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 155-168, 2013
322013
A study to determine learning difficulties in secondary mathematics education
E Tatar, M Okur, A Tuna
Kastamonu Education Journal 16 (2), 507-516, 2008
232008
Gerçek yaşam içerikli öğretim uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi
M ÖZTURAN SAĞIRLI, F BAŞ, Z Çakmak Gürel, M OKUR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 164-193, 2016
182016
2005-İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Bekdemir, M Okur, N Kasar
Erzincan University Journal of Science and Technology 4 (1), 1-22, 2014
182014
İlköğretim matematik öğretiminde tasarlanan web destekli öğretim materyaline ilişkin öğretmen görüşleri
MG Okur
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
172007
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki kavram yanılgıları
ZÇ Gürel, O Muzaffer
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 (4), 479-507, 2018
162018
Learning difficulties experienced by students and their misconceptions of the inverse function concept
O Muzaffer
Educational Research and Reviews 8 (12), 901, 2013
162013
Computer applications in teaching abstract algebra
M Okur, R Dìkìcì, VA Sanalan, E Tatar
International Journal of Applied Science and Technology 1 (1), 20-27, 2011
142011
2005 İlköğretim matematik programının ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal, işlemsel bilgi ve becerilerine etkisi
M BEKDEMİR, M OKUR, S GELEN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 131-147, 2010
132010
Bazı Geometrik Kavramların Öğrenilmesine 4 MAT Öğretim Yöntemi ve Öğrenme Stilinin Etkisi
İ Mutlu, M Okur
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 24-47, 2013
122013
Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının akademik başarıyı yordama gücü
HH Bahar, M Okur
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 307-318, 2018
112018
THE METAPHORS OF THE MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES IN ELEMENTARY SCHOOLS CONCERNING THE CONCEPTS OF" RELATION, EQUIVALENCE RELATION AND ORDERED RELATION".
M Okur
International Journal of Academic Research 5 (2), 2013
112013
Üniversite hastanemizde konjenital anomalilerin görülme sıklığı ve dağılımı
O Balcı, ZŞ Taviloğlu, AF Yılmaz, ME Coşkun, C Varan, M Almacıoğlu, ...
Gaziantep Medical Journal 18 (2), 81-84, 2012
112012
The effects of 2005 elementary mathematics education curriculum on the elementary seventh grade students’ conceptual and procedural knowledge and skills
M Bekdemir, M Okur, S Gelen
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 130-148, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20