Takip et
Hülya Gülay Ogelman
Hülya Gülay Ogelman
Prof. Dr. Sinop Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi dönemde akran ilişkileri
H Gülay
pegem, 2010
3902010
Okul öncesi dönemde sosyal beceriler.
H Gülay, B Akman
PEGEM, 2009
311*2009
5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Akran İlişkileri Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları ve Akran İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
H Gülay
Eğitim Bilimleri, 2008
2372008
MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi
HG Ogelman, G Ekici
Journal of Turkish Science Education, 2010
1932010
Reliability and Validity of Parenting Styles & Dimensions Questionnaire.
A Önder, H Gülay
Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 (1), 508-514, 2009
1832009
Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği
HG Ogelman, H Sarıkaya
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 81-100, 2015
1232015
AİLE KATILIMI VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ TEK BAŞINA VE BİRLİKTE 4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İ Göktaş, HG Ogelman
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 2016
942016
4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL YETKİNLİK, SALDIRGANLIK, KAYGI DÜZEYLERİ İLE ANNEBABALARININ EBEVEYN ÖZYETERLİĞİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
HG Ogelman, ZÇ Topaloğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 241-271, 2014
912014
Teaching preschool children about nature: A project to provide soil education for children in Turkey
H Gülay Ogelman
Early Childhood Education Journal 40, 177-185, 2012
892012
Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarının yordayıcı etkisi
HG Ogelman, A Önder, Z Seçer, H Erten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 143-152, 2013
722013
Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Ailesi İle Yaşayan 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
H Gülay
Sosyal Bilimler, 2004
702004
TÜRKİYE’DEKİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇEVRE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: 2000-2014 YILLARI ARASINDAKİ TEZLERİN VE MAKALELERİN İNCELENMESİ
HG Ogelman, H Güngör
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (32), 180-194, 2015
632015
Toprakla buluşan çocuklar: Küçük çocuklar için toprak eğitimi projesinin etkililiği.
H Gülay-Ogelman, N Durkan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (31), 632-638, 2014
49*2014
5-6 yaş çocuklarının akran ilişkileri ve sosyal konumlarının okula uyum düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi
H Gülay-Ogelman, Hülya, & Erten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 30, 153, 2013
46*2013
Analysing Mothers' Self-efficacy Perception towards Parenting in Relation to Peer Relationships of 5-6 year-old Preschool Children.
Z Secer, H Gulay Ogelman, A Onder, S Berengi
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 2001-2008, 2012
432012
Examination of the relationship between technology use of 5–6 year-old children and their social skills and social status
H Gülay Ogelman, H Güngör, Ö Körükçü, H Erten Sarkaya
Early child development and care 188 (2), 168-182, 2018
382018
Reliability and validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 years of children.
A Önder, H Gülay
International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204, 2010
382010
BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
H Ecirli, HG Ogelman
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2015
362015
The reliability-validity study for the Ego Resiliency Scale (Teacher-Mother-Father Forms) for children aged between 5 and 6
A Önder, H Gülay-Ogelman
International Refereed Academic Social Sciences Journal 2 (1), 5-21, 2011
352011
Okul öncesi eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerinin gözlemlenmesi
HG Ogelman
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 125-138, 2014
342014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20