Follow
Hülya Gülay Ogelman
Hülya Gülay Ogelman
Prof. Dr. Sinop Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
Verified email at sinop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi dönemde akran ilişkileri
H Gülay
pegem, 2010
3892010
Okul öncesi dönemde sosyal beceriler.
H Gülay, B Akman
PEGEM, 2009
301*2009
5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Akran İlişkileri Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları ve Akran İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
H Gülay
Eğitim Bilimleri, 2008
2322008
MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi
HG Ogelman, G Ekici
Journal of Turkish Science Education, 2010
1882010
Reliability and Validity of Parenting Styles & Dimensions Questionnaire.
A Önder, H Gülay
Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 (1), 508-514, 2009
1862009
Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği
HG Ogelman, H Sarıkaya
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 81-100, 2015
1202015
4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL YETKİNLİK, SALDIRGANLIK, KAYGI DÜZEYLERİ İLE ANNEBABALARININ EBEVEYN ÖZYETERLİĞİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
HG Ogelman, ZÇ Topaloğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 241-271, 2014
902014
Teaching preschool children about nature: A project to provide soil education for children in Turkey
H Gülay Ogelman
Early Childhood Education Journal 40, 177-185, 2012
892012
Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarının yordayıcı etkisi
HG Ogelman, A Önder, Z Seçer, H Erten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 143-152, 2013
732013
TÜRKİYE’DEKİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇEVRE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: 2000-2014 YILLARI ARASINDAKİ TEZLERİN VE MAKALELERİN İNCELENMESİ
HG OGELMAN, H Güngör
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (32), 180-194, 2015
642015
Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Ailesi İle Yaşayan 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
H Gülay
Sosyal Bilimler, 2004
642004
Toprakla buluşan çocuklar: Küçük çocuklar için toprak eğitimi projesinin etkililiği.
H Gülay-Ogelman, N Durkan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (31), 632-638, 2014
49*2014
5-6 yaş çocuklarının akran ilişkileri ve sosyal konumlarının okula uyum düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi
H Gülay-Ogelman, Hülya, & Erten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 30, 153, 2013
46*2013
Analysing Mothers' Self-efficacy Perception towards Parenting in Relation to Peer Relationships of 5-6 year-old Preschool Children.
Z Secer, H Gulay Ogelman, A Onder, S Berengi
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 2001-2008, 2012
432012
Reliability and validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 years of children.
A Önder, H Gülay
International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204, 2010
392010
Examination of the relationship between technology use of 5–6 year-old children and their social skills and social status
H Gülay Ogelman, H Güngör, Ö Körükçü, H Erten Sarkaya
Early child development and care 188 (2), 168-182, 2018
382018
5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL KONUMLARININ ANNE BABALARININ KABUL RED DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
HG OGELMAN, FU ÇABUK
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23-45, 5
355
BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
H Ecirli, HG Ogelman
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2015
332015
The Effect Inclusive Education Practice during Preschool Has on the Peer Relations and Social Skills of 5-6-Year Olds with Typical Development.
HG Ogelman, Z Seçer
International Journal of Special Education 27 (3), 169-175, 2012
332012
Okul öncesi eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerinin gözlemlenmesi
HG Ogelman
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 125-138, 2014
322014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20