Follow
Zeynep ÇAKMAK GÜREL
Zeynep ÇAKMAK GÜREL
İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Erzincan Üniverstesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki kavram yanılgıları
ZÇ Gürel, M Okur
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 922-952, 2016
502016
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin incelenmesi
Z Çakmak, AC KONYALIOĞLU, A IŞIK
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 8 (1), 28-44, 2014
42*2014
Sekizinci sınıf öğrencilerinin istatistik konusundaki matematiksel dil becerilerine ilişkin değişkenlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
Z Çakmak, Ö Çetin, M Bekdemir
İlköğretim Online, 2013
362013
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının örüntüler konusundaki matematiksel dil becerileri
Z Çakmak, F Baş, M Bekdemir
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 204-223, 2014
30*2014
Gerçek yaşam içerikli öğretim uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi
M ÖZTURAN SAĞIRLI, F BAŞ, Z Çakmak Gürel, M OKUR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 164-193, 2016
202016
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki kavram yanılgıları
ZÇ Gürel, M Okur
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 (4), 479-507, 2018
172018
Sekizinci sınıf öğrencilerinin istatistik konusundaki matematiksel dil becerilerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
Z Çakmak, ÖF Çetin, M Bekdemir
İlköğretim Online 15 (2), 2016
122016
Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Matematiğe İlişkin Bakış Açıları
MÖ SAĞIRLI, Z ÇAKMAK, BAŞ Fatih, O Muzaffer, M BEKDEMİR
Ege Eğitim Dergisi 16 (1), 200-224, 0
12*
6th and 7th grade secondary school students’ misconceptions about fractions
M Okur, Z Çakmak Gürel
Erzincan University Education Faculty Journal 18 (2), 922-952, 2016
92016
Z., Okur, M. ve Bekdemir, M.(2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri: bir yapısal eşitlik modeli incelemesi
F Baş, AÇ Işık
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 123-140, 0
7
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modellemeye ilişkin yeterliklerinin incelenmesi
Z ÇAKMAK-GÜREL, A Işık
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (3), 85-103, 2018
62018
Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme süreçlerinin bilişsel açıdan incelenmesi
Z Çakmak Gürel
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
62018
The Teacher and Peer Intervention for Pre-Service Mathematics Teachers on the Validity of Mathematical Models.
Z Cakmak Gurel, M Bekdemir
Pedagogical Research 7 (2), 2022
52022
Öğretim elemanları ile öğrencilerin derste oluşturduğu tanımlar arasındaki farklar ve sebepleri
F Baş, Z Çakmak, A Işık, M Bekdemir
İlköğretim Online 14 (4), 1276-1289, 2015
52015
TÜREVİN SEMBOLİK VE SÖZEL TEMSİLLERİNİN KULLANILABİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
MÖ SAĞIRLI, BAŞ Fatih, ÖF Çetin, Z ÇAKMAK, M Bekdemir, O Muzaffer, ...
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2016
32016
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematığın doğasına ilışkın düşüncelerı: Bır yapısal eşıtlık modelı incelemesı1
F Baş, A IŞIK, Z ÇAKMAK GÜREL, M Okur, M Bekdemir
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 123-140, 2015
32015
Teaching mathematical modeling in the classroom: Analyzing the scaffolding methods of teachers
ZÇ Gürel
Teaching and Teacher Education 132, 104253, 2023
22023
An analysis of pre-service mathematics teachers' behavior on mathematical modeling cycle
ZÇ Gürel, A Işık
Bartın University Journal of Faculty of Education 10 (3), 571-585, 2021
22021
ile 2005 yılları öğretim programlarında yer alan geometri kavramlarının karşılaştırılarak incelenmesi
Z Çakmak-Gürel, S Coşgun Kandal
Tarih Okulu Dergisi 9 (28), 273-298, 2016
2*2016
1926 İLE 2005 YILLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN GEOMETRİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
S COŞĞUN KANDAL, Z ÇAKMAK GÜREL
Tarih Okulu Dergisi 9 (28), 273-298, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20