Follow
Taner Artan
Taner Artan
Istanbul üniversitesi cerrahpaşa
Verified email at iuc.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler
T Artan
Ankara: SABEV yayınları 37, 2012
492012
Koronavirüs (COVID-19) Salgınında Sosyodemografik Özellikler, Psikolojik Sağlamlık ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki.
T Artan, I Atak, M Karaman, F Cebeci
Electronic Turkish Studies 15 (6), 2020
472020
COVID-19 salgınına yönelik algı ve tutumları değerlendirme ölçeği'nin değerlendirilmesi
T ARTAN, M KARAMAN, İ ARSLAN, F CEBECİ
Sosyal Çalışma Dergisi 4 (2), 101-107, 2020
432020
Aile içi fiziksel yaşlı istismarı
T Artan
Adli Tıp Enstitüsü, 1996
421996
Turkish Version of the Fear of COVID-19 Scale: Validity and Reliability Study COVID-19 Korkusu Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
T ARTAN, S MEYDAN, H IRMAK YAŞAR
Archives of health science and research 8 (2), 2021
332021
HUZUREVİNDE KALMAKTA OLAN YAŞLILARDA AİLE İÇİ İSTİSMAR
T Artan
Toplum ve Sosyal Hizmet 24 (2), 109-122, 2013
312013
Dünü, Bugünü, Yarınıyla İnsanı Anlamak (İnsan Davranışının Kökenleri ve Sosyal Çevrenin Etkileri).
T Duyan, V.,Yolcuoğlu Galip, İ., ve Artan
Nar Yayınevi, İstanbul, 2014
30*2014
İstanbul’da yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının değerlendirilmesi
T Artan, A Arıcı
Sosyal Çalışma Dergisi 1 (1), 1-21, 2017
282017
Huzurevinde kalmakta olan yaşlılarda yaşlı istismarının bir türü olarak ekonomik istismar
T ARTAN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (1), 48-56, 2016
282016
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
T Artan
262017
HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARIN HUZUREVİNDE YAŞLANMAYA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL BAHÇELİEVLER, ZEYTİNBURNU VE SULTANGAZİ HUZUREVİ ÖRNEĞİ
T ARTAN, HS IRMAK
Toplum ve Sosyal Hizmet 29 (2), 51-70, 2018
222018
Yüksek ve düşük benlik saygısını etkileyen faktörler
K Sevim, T ARTAN
Toplumsal Politika Dergisi 2 (2), 109-121, 2021
202021
Feminist gerontoloji bağlamında yaşlılığın kadınsallaşması
HS Irmak, T Artan
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5 (2), 236-243, 2018
192018
Göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının süpervizyon gereksinimine bakış açılarının değerlendirilmesi
T Artan, AO Özkan, N Açıkgöz, Ç Salduz
Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 2018
172018
Yeni yerel yönetim yapılanmasında sosyal hizmetler; İstanbul örneği
T Artan
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2011
172011
Adaptation of the eco-anxiety scale to Turkish: a validity and reliability study
K Uzun, AF Öztürk, M Karaman, F Cebeci, MO Altin, A Arici, T ARTAN
cal 9, 110-115, 2022
152022
Sosyal hizmet mesleğinde etkili iletişim
T Artan, B Kumbasar
Sosyal Çalışma Dergisi 1 (2), 51-63, 2017
152017
Afetler ve sosyal hizmet
T Artan, AO ÖZKAN
Journal of ADEM 1 (1), 47-54, 2020
122020
ASDEP KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELLERİN HOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T Artan, AO Özkan
International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 5 (24), 1501-1514, 2018
122018
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE DAMGALAMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.
K Sevim, T ARTAN
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2019
112019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20