Mustafa AKSOĞAN
Mustafa AKSOĞAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Big data mining and business intelligence trends
H Bayer, M Aksogan, E Çelik, A Kondiloglu
Journal of Asian Business Strategy 1 (1), 23-33, 2017
102017
Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmedeki kalıcılığa etkisi
M Aksoğan
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2011
102011
The effect of blended learning on the persistence of academic performance for computer education
C Demirli, M Aksoğan
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 1 (1), 2012
72012
Opinions of Students About Distance Education in the Pandemi Process
M AKSOĞAN
NATURENGS, 1-9, 2020
4*2020
Akıllı Şehir Uygulamaları: Malatya Örneği
M Aksoğan, M Çalış Duman
Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya …, 2018
42018
SOSYAL MEDYA VE AKADEMİK BAŞARI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
M Çalış Duman, M Aksogan
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 4 (18), 1624-1638, 2018
42018
A Research on Academician Opinions on Distance Education in the COVID-19 Process
M Aksogan, M Çalış Duman
MTU Journal of Engineering and Natural Sciences, 38-49, 2020
1*2020
Micro Field Study Regarding University Students’ Online Shopping Behaviours
H Bayer, M Aksoğan
Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 3 (2), 176, 2020
1*2020
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Bakış Açısı Arasındaki İlişki
M Aksoğan, MB ÖZEK
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (2 …, 2020
12020
Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerindeki Rolü Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
M Aksogan, YK Türel
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 12 (2 …, 2021
2021
Üniversitede Programlama Dersi Alan Öğrencilerin Eğitsel Yazılım Geliştirmeye Yönelik Öz-yeterlik Algıları
M Aksoğan, O Kalumkuş, Fatih, Özdemir
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (11 …, 2020
2020
Tüketici Davranışlarında Sosyal Medyanın Rolü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
M ÇALIŞ DUMAN, M AKSOĞAN
Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 1, 615-627, 2019
2019
Akıllı Şehirlerde Ulaşım Sistemleri Güncel Uygulamalar
M ÇALIŞ DUMAN, M AKSOĞAN
Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 1, 636-646, 2019
2019
STEM Eğilimi ve Temel Yönelimler.
M AKSOĞAN, H Bayer
Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
Gelişen Toplumda Teknoloji Bağımlılığına Bir Bakış.
M AKSOĞAN, H Bayer
Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
Öğrencilerin Akademik Başarısında Harmanlanmış Öğrenme Etkisi: Ulusal Çalışmalar
M Aksoğan
II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
UZAKTAN EĞİTİM BAĞLAMINDA HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
M AKSOĞAN
II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
ÇİN MİLLİYETÇİ PARTİSİ TARAFINDAN JAPON İŞGALİ'NE KARŞI YÜRÜTÜLEN ULUSAL SEFERBERLİK PROPAGANDASI
C Çakı, G Çakı, M Aksoğan, MO Gülada
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 43-64, 2019
2019
İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
M Aksoğan, H Bayer, MO Gülada, E Çelik
Kesit Akademi Dergisi 4, 271-288, 2018
2018
Anlamsal Sosyal Mühendislik Çerçevesinde Saldırı Teknikleri ve Önlemler
H Bayer, T Aksoğan, M., Çoban, E Çelik
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series …, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20