Follow
berna aksoy
Title
Cited by
Cited by
Year
EVALUATION OF LOCATION SELECTION PROCESS OF LOGISTICS VILLAGES USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND ELECTRE METHODS: A CASE STUDY FOR TURKEY
B Aksoy, M Gürsoy
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38 (4), 1897-1910, 2020
62020
Lojistikte sürdürülebilir yaklaşımlar: bir yeşil lojistik Uygulaması olarak alternatif yük taşımacılığı örnekleri
B Aksoy, M Gürsoy
32017
Kentiçi Raylı Sistemlerde Tren İşletimi Analizi
İ Olgay, U Suvar, B AKSOY, M Artan, İ ŞAHİN
12019
Türkiye’de Lojistik Köylerin Yer Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ve Electre Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
B Aksoy
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2017
12017
Different Modeling Approaches and Policy Making in Urban Freight Transport Planning: A New Descriptor
B Aksoy, M Gürsoy
18. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara (online), 17-18 …, 2023
2023
A Different Nested Logit Model Structure Consistent with Random Utility Theory for Various Freight Types–A Case Study for Istanbul
B Aksoy, M Gursoy
Promet-Traffic&Transportation 35 (6), 917-931, 2023
2023
Ulaştırmada Erişim ve Sürdürülebilirlik Ortak Paydası Olarak Yürünebilirlik: Davutpaşa Yerleşkesi Örneği
B Aksoy
2019
Kentsel Yük Taşımalarının Tıkanıklık Maliyeti İçindeki Payının Tahmin Edilmesi
B Aksoy, M Gürsoy
2018
ULAŞTIRMA PROJELERİ İLE KENTSEL DOKU ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: T5 EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAYI ÖRNEĞİ
B Aksoy, M Gürsoy
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9