Follow
Berat Çınar Acar
Berat Çınar Acar
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Probiotic properties of lactobacilli species isolated from children's feces
S Tulumoglu, ZN Yuksekdag, Y Beyatli, O Simsek, B Cinar, E Yaşar
Anaerobe 24, 36-42, 2013
1462013
β-Glucosidase activity and bioconversion of isoflavone glycosides to aglycones by potential probiotic bacteria
Z Yuksekdag, B Cinar Acar, B Aslim, U Tukenmez
International Journal of Food Properties 20 (sup3), S2878-S2886, 2017
462017
Cementation in a matrix of loose sandy soil using biological treatment method
A Gurbuz, YD Sari, ZN Yuksekdag, B Cinar
African Journal of Biotechnology 10 (38), 7432-7440, 2011
262011
Beta-Glycosidase Activities of Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. and The Effect of Different Physiological Conditions on Enzyme Activity
BÇ Acar, Z Yüksekdağ
Natural and Engineering Sciences 8 (1), 1-17, 2023
52023
Kimyasal yöntemlerle atık sulardan ağır metal giderimi
BÇ Acar, MB Acar
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3 (1), 1-13, 2022
32022
Bioreduction of Cr(VI) by Raoultella ornithinolytica BCA13 Obtained from Tannery Effluent
B Cinar Acar, Z Yuksekdag
Water, Air, & Soil Pollution 234 (4), 270, 2023
22023
Lactobacillus cinsi bakteriler tarafından üretilen biyosürfektanların anti-biyofilm ve anti-mikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
F Efe, Z Yuksekdag, BÇ Acar
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3 (2), 102-115, 2022
12022
Determination of beta-galactosidase enzyme activities of Lactobacillus strains
Y Kilic, ZN Yuksekdag, B Cinar
Journal of Biotechnology, 42, 2012
12012
Geleneksel Türk Yoğurtlarından İzole Edilen Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Bakterilerinde İntra-/Ekstrasellüler Folat Üretimi
MN ZEYDANLI, Z Yuksekdag, BÇ ACAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 27 (3), 704-717, 2024
2024
Investigation of Chromium (III) Adsorption on Acid-Treated Bentonite Evaluation of Kinetic/Thermodynamic Data
B Cinar Acar, Z Yuksekdag
Water, Air, & Soil Pollution 234 (11), 716, 2023
2023
Deri Endüstrisinde Krom Kullanımı ve Biyolojik Yöntemlerle Krom Giderimi
BÇ Acar, Z Yuksekdag
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 1006 …, 2023
2023
Lactobacillus ve bifidobacterium cinsi bakterilerin beta-glukozidaz enzim aktivitesi ve izoflavon hidrolizi
B Çinar
Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji …, 2012
2012
Laktobasil Cinsi Bakterilerin Hücre İçi ve Hücre Dışı Folat Üretimi ile β-Glukozidaz ve β-Galaktozidaz Enzim Üretimleri Arasındaki İlişki
BÇ Acar, H Yüksekdağ
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 39 (1), 137-152, 0
Yeşil Sentez Yoluyla Selenyum Nanopartikül (SeNP) Sentezİ
BÇ Acar, Z Yuksekdag, T Şahin, E Açar, F Kara
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 4 (1), 32-50, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14