Follow
Prof Dr Mehmet Marangoz
Prof Dr Mehmet Marangoz
Verified email at mu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Girişimcilik-2012
M Marangoz
Beta, 2012
221*2012
Marka Degeri Algýlamalarinin Marka Yayilmaya Etkileri
M Marangoz
Ege Academic Review 7 (2), 459-483, 2007
1782007
Tüketicilerin marka fonksiyonu algilamalari ile satin alma sonrasi davranişlari arasindaki ilişki
M Marangoz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2 …, 2006
1462006
E-ticaret işletmelerinin web ve sosyal ağ sitelerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi
M Marangoz, B Yeşildağ, IA Saltık
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 3 (2), 53-78, 2012
1282012
İnternette pazarlama-2014
M Marangoz
Beta, 2014
1262014
İşletmelerin iç ve dış pazarda rekabet gücünü etkileyen faktörler ve bir uygulama
Ö Doğan, M Marangoz, M Topoyan
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
1252003
Ağızdan ağıza iletişimin müşterilerin satın alma davranışlarına etkileri: Cep telefonu pazarına yönelik bir araştırma
M Marangoz
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 395-412, 2007
1122007
Girişimciler için sınırsız ticaret: E-ticaret
M Marangoz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2011
982011
Algılanan şirket imajı ve müşteri tatmininin müşteri sadakatine etkileri
M Marangoz, M Akyıldız
Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 173-194, 2007
812007
Tüketim kültürü çalışmaları üzerine bir literatür taraması
AE Aydın, M Marangoz, A Fırat
762015
İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma
M Marangoz, L Biber
Doğuş Üniversitesi Dergisi 8 (2), 202-217, 2007
73*2007
Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma
M Marangoz
Öneri Dergisi 7 (28), 87-96, 2007
702007
Kurumsal imajın ve kurumsal ünün müşteri bağlılığına etkileri
M Marangoz, L Biber
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
672007
Organik ürünlerin pazarlanması
M Marangoz
Ekin Kitabevi, 2008
652008
Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sosyal pazarlama ve çevre gönüllü kuruluşlara yönelik bir araştırma
M Marangoz, AT USLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
642008
Ekonomik büyüme ve kalkınmada girişimciliğin rolü ve önemi
AG Önce, M Marangoz, N Erboy
International conference on eurasian economies, 1-11, 2014
582014
KOBİ’lerin dış pazarlara açılmada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ve bir uygulama
Öİ Doğan, M Marangoz
Dış Ticaret Dergisi 7 (16 S 107), 2002
562002
Pazarlamanın sürdürülebilir gelişmedeki rolü
AG Önce, M Marangoz
International Conference on Eurasian Economies 389, 397, 2012
502012
Yaşlı tüketiciler ve yaşlı tüketicilerin harcama eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
M Marangoz
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 13 (1), 79-96, 2006
422006
SPORDA SPONSORLUĞUN TÜKETİCİLERİN SATINALMA NİYETİNE YANSIMASI
M Akyildiz, M Marangoz
Ege Akademik Bakış Dergisi 8 (1), 2008
402008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20