Takip et
Ülkü Baykal
Ülkü Baykal
İstanbul Arel Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Relationship between nurses’ organizational trust levels and their organizational citizenship behaviors
S Altuntas, U Baykal
Journal of nursing scholarship 42 (2), 186-194, 2010
3092010
Relationships between change and organizational culture in hospitals
S Seren, U Baykal
Journal of Nursing Scholarship 39 (2), 191-197, 2007
1232007
Determining student satisfaction in a nursing college
U Baykal, S Sokmen, S Korkmaz, E Akgun
Nurse Education Today 25 (4), 255-262, 2005
1062005
Nurses’ disaster preparedness and core competencies in Turkey: a descriptive correlational design
G Taskiran, U Baykal
International nursing review 66 (2), 165-175, 2019
882019
A description of oncology nurses’ working conditions in Turkey
U Baykal, S Seren, S Sokmen
European journal of oncology nursing 13 (5), 368-375, 2009
822009
Hemşirelerin duygusal emek davranışı ve etkileyen faktörler
SD Öz, Ü Baykal
Florence Nightingale Journal of Nursing 26 (1), 1-10, 2018
652018
Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin geliştirilmesi
E Türkmen, S ALTUNTAŞ, Ü BAYKAL, Ş SEREN
Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 14 (4), 38-46, 2011
572011
The relationship between job stress and burnout levels of oncology nurses
R Tuna, Ü Baykal
Asia-Pacific journal of oncology nursing 1 (1), 33-39, 2014
562014
Özel hastanelerde görevli hemşirelerin sessiz kaldığı konular ve sessiz kalma nedenleriyle ilişkili faktörler
B Yalçın, Ü Baykal
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 9 (2), 42-50, 2012
522012
Öğrenci memnuniyeti ölçeği geliştirme çalışması
Ü Baykal, S Sökmen, Ş Korkmaz, E Akgün
Hemşirelik Dergisi 12 (49), 23-32, 2002
522002
Organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors
S Altuntaş, Ü Baykal
Journal of health and nursing management 1 (2), 89-98, 2014
502014
Örgütsel Güven Ölçeği’nin Hemşirelikte Geçerlik–Güvenirliği
S Altuntaş
Florence Nightingale Journal of Nursing 18 (1), 10-18, 2010
472010
Hasta güvenliği tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması
Ü Baykal, NH Şahin, S Altuntaş
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 7 (1), 39-45, 2010
442010
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
ÜT Baykal, EE Türkmen
Akkademi Basın ve Yayıncılık, 2014
422014
Yönetici hemşirelerin liderlik tarzları ile astların yönetici hemşirelerinin liderlik tarzlarını algılamalarının araştırılması
N Göktepe, Ü Baykal
İstanbul Üniversitesi: İstanbul, 2001
392001
Onkoloji hemşirelerinde iş stresi ve etkileyen faktörler
R Tuna, Ü Baykal
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 21 (2), 92-100, 2013
372013
Afetler ve Türkiye’de hemşirelerin afetlere hazır olma durumları: literatür inceleme
G Taşkıran, Ü Baykal
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2 (4), 79-88, 2017
332017
Kalite belgesi alan hastanelerde örgüt kültürü ve değişime karşi tutumun incelenmesi
Ş Seren, Ü Baykal
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2), 1-11, 2007
332007
Personality characteristics of nurse managers: The personal and professional factors that affect their performance.
H Alan, U Baykal
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 9 (2), 2018
322018
Hastanelerde Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Değerlendirme ve Türkiye’deki Hastanelerde Hemşirelik Hizmetlerinin Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin Bir Araştırma
Ü Baykal
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1994
291994
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20