Follow
Erkan Güneş
Erkan Güneş
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Socio-cultural, Economic, and Environmental Effects of Tourism from the Point of View of the Local Community
A Uslu, G Alagöz, E Güneş
Journal of Tourism and Services 11 (21), 1-21, 2020
742020
Yerel Halkın Turizm Algısı: Erzincan’da Bir Araştırma
E Güneş, G Alagöz
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 409-442, 2018
312018
Gönüllülük ve Erzurum 2011 üniversitelerarası kış oyunları
A Koşan, E Güneş
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 1-18, 2009
282009
Kültürel Miras Turizmi Değerlerinin Korunması ve Sürdürülebilirliği Kapsamında Yerel Halkın Tutumu: Cumalıkızık Örneği
Y Pekerşen, E Güneş, B Secuk
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3), 350-368, 2019
262019
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültürel Miras Tutumları Üzerine Bir Araştırma
E Güneş, G Alagöz
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (29), 753-777, 2018
252018
Kültürel Miras Turizmi Açısından Erzincan Bakır işleme Sanatının Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği
G Alagöz, İ Çalık, E Güneş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 174-191, 2018
24*2018
Otel İşletmeleri ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı: Bir Alan Araştırması
G Alagöz, E Güneş, A Uslu
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2015
222015
Müze Ziyaretçilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları: Mevlana Müzesi Örneği
E Güneş, Y Pekerşen, G Alagöz, KK Sivrikaya
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 (21), 591-612, 2019
212019
Türkiye turizm talebini açıklamaya yönelik bir panel çekim modeli analizi
E Güneş, B Kabadayı
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2), 31-46, 2015
182015
Turizm Kümelenmesi ve Erzurum Bölgesi Turizm Kümelenme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma
E Güneş
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
172009
Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumu: Fethiye Örneği
E Güneş, G Alagöz, A Uslu
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2), 201, 2020
122020
Destinasyon Seçiminde Etkili Olan Destinasyon Kalite Unsurlarının Analizi: Antalya Örneği
E Güneş
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
122016
Sosyal Medya Influencerlarına Duyulan Güvenin Satın Alma Öncesi Davranış Üzerine Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
E Güneş, Z Ekmekçi, M Taş
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 163-183, 2022
102022
Destinasyon Kalite Unsurlarının Analizi: Antalya Örneği
E Güneş
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 15 (2), 423-442, 2018
92018
Otel İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Davranış Niyeti Üzerine Etkisi
A Kazan, E Güneş
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1), 465-482, 2022
72022
1939 Depremi İle Afet Yeri Olan Erzincan'ın Hüzün Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
A Güncü, E Güneş
Electronic Turkish Studies 12 (29), 2017
62017
Contributions of Local Festivals in the Context of Sustainable Tourism
E Güneş
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10 (1), 39-51, 2022
52022
Çalışma Hayatında Temel Yetkinliklerin Önemi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Y Pekerşen, E Güneş, SK Koray
VII. ULUSAL III. ULUSARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 150-158, 2018
52018
Kariyer Algısı ve Sektörde Kalma Niyeti İlişkisinde COVID-19 Korkusunun Düzenleyici Rolü
E Güneş, N Şen
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 5 (1), 338-354, 2022
42022
Erzincan'da Faaliyet Gösteren Turizm İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri
G Alagöz, E Güneş, ilhami Yücel
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 305-316, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20