Follow
Ülkü Eser Ünaldı
Ülkü Eser Ünaldı
Gazi Üniversitesi Coğrafya Profesörü
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Coğrafya öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi
F Aydın, ÜE Ünaldı
International Online Journal of Educational Sciences 2 (2), 600-622, 2010
1042010
The analysis of geography teacher candidates’ perceptions towards “geography” concept with the help of metaphors
F Aydın, ÜE Ünaldi
International Online Journal of Educational Sciences 2 (2), 2020
652020
Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Ü Eser Ünaldı, A Şeyihoğlu
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 26, 2008
592008
Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri” nin Belirlenmesi.
N ÖZGEN, Ü ESER ÜNALDI, R BİNDAK
Journal of Kirsehir Education Faculty 12 (4), 2011
532011
Harmanlanmış öğrenme ve sanal sınıfa dönük öğrenci görüşleri
Y Dikmenli, ÜE Ünaldı
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 326-347, 2013
462013
Coğrafya öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları
F Aydın, ÜE Ünaldı
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 3 (1), 11-42, 2013
412013
Tehdit ve tehlike altında bir kültür bitkisi: Safran (Crocus Sativus L.)
Ü ESER ÜNALDI
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 2008
222008
Türkiye’de su kıtlığının mekânsal ölçekte değerlendirilmesi
O Aydın, ÜE Ünaldı, N Duman, İ Çiçek, N Türkoğlu
Türk Coğrafya Dergisi, 11-18, 2017
212017
Coğrafya öğretmenlerinin değer eğitiminin mevcut durumu ile ilgili görüş ve düşünceleri
T ÇİFÇİ, Ü ESER ÜNALDI
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 6 (2), 81-99, 2014
182014
Aladağlar'da (Toros Dağları) Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartları
E Toroğlu, Ü ESER ÜNALDI
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 23-48, 2008
162008
Effect of the Blended Learning Environment and the Application of Virtual Class upon the Achievement and the Attitude against the Geography Course.
Y Dikmenli, UE Unaldi
Online Submission 3 (2), 43-56, 2013
152013
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ: 1923-2012
N Kaya, Ü Ünaldı, E Artvinli
Marmara coğrafya dergisi, 41-57, 2013
142013
Nesli tehlikedeki ağaç: Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)
ÜE Ünaldı
Fırat üniversitesi sosyal bilimler dergisi 14 (1), 67-80, 2004
122004
Erciyes Dağı nın Fiziki Coğrafyası
Ü ESER ÜNALDI
Çantay Kitabevi, 2003
122003
Yanlış arazi kullanımının kentleşme ve çevre üzerine etkisi (Bursa Ovası Örneği)
Ü Ünaldı, B Aksoy, M Coşkun, E Özcan
ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi). Ankara, 2007
92007
Topografya ve vejetasyon arasındaki ilişkiler; Bolkar Dağları (Ereğli-Dümbelek düzü-Mersin arası) örneği
ÜE Ünaldı, AÜ Kömüşçü
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 1-15, 2007
92007
Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye
Ü ESER ÜNALDI
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, 2003
72003
Geography teacher candidates’ attitudes towards sustainable environment
F Aydın, ÜE Ünaldı
Kalem International Journal of Education and Human Sciences 3 (1), 11-42, 2013
52013
Aladağlar da Bitki Formasyonları ve Dağılışları
ÜE Ünaldı, E Toroğlu
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 227-240, 2007
52007
Eğirdir Gölü-Beyşehir Gölü arasındaki alanda bitki-iklim ilişkileri
ÜE Ünaldı
1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami …, 1999
51999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20