Adem Aksoy
Adem Aksoy
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Arıcılık işletmelerinde mevcut yapı ve temel sorunlar; Bingöl ili örneği
A UZUNDUMLU, A AKSOY, HB IŞIK
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (1), 49-55, 2011
522011
ÇİFTÇİLERİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİ BIRAKMA NEDENLERİNİN ANALİZİ: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ
A AKSOY, F YAVUZ
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2), 76-79, 2012
292012
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ
A Aksoy, F Yavuz
Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (1 ve 2), 37-45, 2008
282008
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi
F Yavuz, A Aksoy, Y Topçu, T Erem
Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 2004
232004
Analysis of the factors affecting the adoption of innovations in dairy farms in Erzurum Province, Turkey
A Aksoy, M Kuuml, F Yavuz
African Journal of Agricultural Research 6 (13), 2966-2970, 2011
212011
Input–output energy analysis in pistachio production of T urkey
M Külekçi, A Aksoy
Environmental Progress & Sustainable Energy 32 (1), 128-133, 2013
182013
Türkiye’de tarımsal üretim ile tarımsal kredi kullanımı arasındaki nedensellik ilişkisi
M Terin, İO Güler, A Aksoy
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 67-72, 2014
162014
Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma.
A Aksoy, M Terin
Journal of the Faculty of Agriculture 43 (1), 2012
142012
Doğu Anadolu hayvancılığının Avrupa Birliğine uyumu ve rekabet edebilirliğinin analizi
A Aksoy
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,(Doktora Tezi). Erzurum, 2008
142008
Dondurulmuş gıda tüketimini etkileyen sosyo-ekonomik özelliklerin belirlenmesi; Erzurum ili örneği
M KÜLEKÇİ, A Topaloğlu, A AKSOY
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1), 91-101, 2006
142006
Competition power of Turkey’s honey export and comparison with Balkan Countries
M Terin, İ Yıldırım, A Aksoy, MM Sarı
Bulg. J. Agric. Sci 24 (1), 17-22, 2018
132018
Determinants of household alcohol and tobacco expenditures in Turkey
A Aksoy, A Bilgic, ST Yen, F Urak
Journal of Family and Economic Issues 40 (4), 609-622, 2019
122019
Çiftçilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin kümeleme analiziyle belirlenmesi: Erzurum ili örneği
Eİ TÜMER, A BİRİNCİ, A AKSOY
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41 (1), 29-37, 2010
112010
Gaziantep ili dağ ve ova köylerinde antepfıstığı üretim maliyetlerinin karşılaştırılması
M Külekçi, A Aksoy
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25 (1), 41-51, 2011
102011
Economic structure of beekeeping sector in Erzurum Province
A AKSOY, MM SARI, M TERİN
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (4), 434-440, 2017
92017
Comparing Predictive Performances of MARS and CHAID Algorithms for Defining Factors Affecting Final Fattening Live Weight in Cultural Beef Cattle Enterprises.
A Aksoy, YE Ertürk, E Eyduran, MM Tariq
Pakistan Journal of Zoology 50 (6), 2018
82018
Tarımsal Büyümeye Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
M Terin, A Aksoy, İO Güler
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (3), 41-50, 2013
82013
Erzurum ili damızlık sığır yetiştiricileri birliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi
A Aksoy, G Denizli
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43 (2), 123-131, 2012
82012
Outlook on Turkish pistachio sector
A Aksoy, B Işık, M Külekçi
Journal of the Faculty of Agriculture of Atatürk University (Turkey), 2008
82008
Utility of MARS algorithm for describing non-genetic factors affecting pasture revenue of Morkaraman Breed and Romanov× Morkaraman F1 crossbred sheep under semi intensive …
A Aksoy, YE Ertürk, E Eyduran, MM Tariq
Pakistan J. Zool 51 (1), 235-240, 2019
72019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20