Follow
Adem Aksoy
Adem Aksoy
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Arıcılık işletmelerinde mevcut yapı ve temel sorunlar; Bingöl ili örneği
A UZUNDUMLU, A AKSOY, HB IŞIK
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (1), 49-55, 2011
882011
Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini birakma nedenlerinin analizi: Doğu Anadolu bölgesi örneği
A AKSOY, F YAVUZ
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2), 76-79, 2012
602012
Estimation of honey production in beekeeping enterprises from eastern part of Turkey through some data mining algorithms
A Aksoy, YE Ertürk, S Erdogan, E Eyduran, MM Tariq
Pakistan Journal of Zoology 50 (6), 2018
432018
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ
A Aksoy, F Yavuz
Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (1 ve 2), 37-45, 2008
412008
Analysis of the factors affecting the adoption of innovations in dairy farms in Erzurum Province, Turkey
A Aksoy, M Külekçi, F Yavuz
African Journal of Agricultural Research 6 (13), 2966-2970, 2011
352011
Türkiye’de tarımsal üretim ile tarımsal kredi kullanımı arasındaki nedensellik ilişkisi
M Terin, İO Güler, A Aksoy
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 67-72, 2014
322014
Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma.
A Aksoy, M Terin
Journal of the Faculty of Agriculture 43 (1), 2012
322012
Input–output energy analysis in pistachio production of T urkey
M Külekçi, A Aksoy
Environmental Progress & Sustainable Energy 32 (1), 128-133, 2013
302013
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi
F Yavuz, A Aksoy, Y Topçu, T Erem
Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 2004
302004
Determinants of household alcohol and tobacco expenditures in Turkey
A Aksoy, A Bilgic, ST Yen, F Urak
Journal of Family and Economic Issues 40 (4), 609-622, 2019
292019
Tarımsal Büyümeye Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma.
M Terin, A Aksoy, İO Güler
Journal of the Institute of Science & Technology/Fen Bilimleri Estitüsü …, 2013
272013
Competition power of Turkey's honey export and comparison with Balkan Countries.
M Terin, I Yildirim, A Aksoy, MM Sari
Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 (1), 2018
242018
Utility of MARS algorithm for describing non-genetic factors affecting pasture revenue of Morkaraman breed and Romanov× Morkaraman F1 Crossbred sheep under semi intensive …
A Aksoy, YE Ertürk, E Eyduran, MM Tariq
212019
Çiftçilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin kümeleme analiziyle belirlenmesi: Erzurum ili örneği
Eİ TÜMER, A BİRİNCİ, A AKSOY
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41 (1), 29-37, 2013
202013
Erzurum ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan üreticilerin belirli özellikler açısından karşılaştırılması
A AKSOY, İO GÜLER, M TERİN
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 31 (3 …, 2014
192014
Dondurulmuş gıda tüketimini etkileyen sosyo-ekonomik özelliklerin belirlenmesi; Erzurum ili örneği
M KÜLEKÇİ, A TOPALOĞLU, A AKSOY
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1), 91-101, 2006
192006
Türkiye Domates Sektörüne Genel Bakış
A AKSOY, HÇ KAYMAK
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2), 121-129, 2016
18*2016
Gaziantep ili dağ ve ova köylerinde antepfıstığı üretim maliyetlerinin karşılaştırılması
M Külekçi, A Aksoy
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25 (1), 41-51, 2011
182011
Doğu Anadolu hayvancılığının Avrupa Birliği'ne uyumu ve rekabet edebilirliğinin analizi
A Aksoy
182008
Economic structure of beekeeping sector in Erzurum Province
A AKSOY, MM SARI, M TERİN
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (4), 434-440, 2017
172017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20