Mustafa Agaoglu
Mustafa Agaoglu
Professor of Computer Science
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Predicting Instructor Performance Using Data Mining Techniques in Higher Education
M Agaoglu
IEEE Access 4, 2379-2387, 2016
1042016
The effect of ERP implementation CSFs on business performance: an empirical study on users’ perception
M Ağaoğlu, ES Yurtkoru, AK Ekmekçi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 35-42, 2015
472015
Performance of migrating birds optimization algorithm on continuous functions
AF Alkaya, R Algin, Y Sahin, M Agaoglu, V Aksakalli
International Conference in Swarm Intelligence, 452-459, 2014
122014
Diagnosis of Breast Cancer Using Ensemble of Data Mining Classification Methods
G Zorluoglu, M Agaoglu
International Journal of Bioinformatics and Biomedical Engineering 1 (3 …, 2015
112015
IEEE Translation and Content Mining,“Predicting Instructor Performance Using Data Mining Techniques in Higher Education.”
M Agaoglu
Department of Computer Engineering, Marmara University, Istanbul 334722 …, 0
6
A Heuristic Approach for a Shelf Space Allocation Problem
HE Bingüler, S Bulkan, M Ağaoğlu
Journal of Management and Information Science 4 (1), 38-44, 2016
32016
A research on students’ university and program preference criteria
M Ağaoğlu, ES Yurtkoru
Öneri Dergisi, 2013
22013
An analysis of the effects of users’ different characteristics on the acceptance of e-transformation in a public institution Kamu kurumunda kullanıcıların farklı özelliklerinin …
E Esgin, A Çetinkaya, M Ağaoğlu
Journal of Human Sciences 12 (1), 761-789, 2015
12015
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE PROGRAM TERCİH ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M AĞAOĞLU, E YURTKORU
Öneri Dergisi 10 (40), 115-124, 2013
12013
Yükseköğretimde bilgi yönetim sistemlerinin tasarımı ve öğrenci bilgi sistemleri üzerine bir araştırma
M Ağaoğlu
Marmara Üniversitesi, 2009
12009
Bilgisayarla İlgili Disiplinler ve Farklılaşma Gereği
M Kırlıdoğ, M Ağaoğlu
Akademik Bilişim 3, 2003
12003
Feature selection via computational intelligence techniques
R Algin, AF Alkaya, M Agaoglu
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 1-12, 2020
2020
E-Devlet
M Ağaoğlu
Bilişim ve..., 137, 2015
2015
Performance of migrating birds optimization algorithm on continuous functions
V Aksakalli, M Agaoglu, Y Sahin, R Algin, AF Alkaya
2014
Lokalize porstat kanserinin primer tedavisinde konvansiyonel eksternal radyoterapi ve konformal radyoterapi tekniklerinin akut yan etkiler açısından karşılaştırılması
İA Çetin
Marmara Üniversitesi, 2003
2003
Automation of student affairs including web implementations
M Ağaoğlu
Marmara Üniversitesi, 2003
2003
YÜKSEKÖĞRETĠMDE BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNĠN TASARIMI VE ÖĞRENCĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
M AĞAOĞLU
EXPLORING THE FACTORS AFFECTING PURCHASE INTENTION IN MUSIC INDUSTRY
M Ağaoğlu, ES YURTKORU, Y Şahin
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 2 (2), 169-180, 0
Kamuda Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin Bir E-Dönüşüm Modeli ve Yol Haritası Önerisi
E Esgin, A Çetinkaya, M Ağaoğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19