Takip et
Özgür Akpınar
Özgür Akpınar
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sigorta sektöründe pazarlama süreci: Acentelerin rolü ve önemi
Ö AKPINAR
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 45-61, 2017
112017
Küresel Ekonomik Krizin Sigortacılık Sektörüne Etkisi ve Kriz Sonrası Hayat Dışı Sigortacılık Sektörü Performans Analizi (2007-2016)
Ö Akpınar, A Yıldız
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (39), 263-282, 2018
82018
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
BT YÜCEMEMİŞ, Ö AKPINAR, O Güçlü
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2011
82011
Özel Emeklilik Fonları: Kavramsal Çerçevesi ve Gelişimi, Fuat Erdal
Ö Akpınar
Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Yayın, 122-138, 2012
62012
Türk sigorta sektöründe prim üretimi ile ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 1981-2008
A Köse, Ö Akpınar, İ Demirbilek
Sigorta Araştırma Dergisi 6 (8), 2009
62009
Sigorta sektöründe kara para aklama: Fatf raporlari ve aklama tipolojileri
N Aydoğan, Ö Akpınar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (1), 31-56, 2016
52016
Sigorta Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları
Ö AKPINAR
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (18), 1-19, 2018
42018
Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz
ÖD Akpınar, ĐI Gökhan
Marmara Üniversitesi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın, 2009
42009
SİGORTA ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
M KARABAY, Ö AKPINAR, İ GÖRMÜŞ
Journal Of Research İn Economics 4 (1), 64-77, 2020
32020
Terör rizikosunun türk ve dünya sigortacılık sektörü açısından değerlendirilmesi ve terör olaylarının sigortalanma eğilimine etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma
Ö Akpınar
PQDT-Global, 2004
32004
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişiminde Devlet Katkısının Rolü
Ö AKPINAR
Yerelden Globale Stratejik Araştirmalar I, 184, 2018
22018
Sigorta Sektöründe Elementer Branşlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Türkiye İçin Model Önerisi
Ö Akpınar
PQDT-Global, 2010
22010
Zorunlu Trafik Sigortasındaki Mevzuat Kaynaklı Değişikliklerin Prim Üretimine Etkisinin Analizi
T Cüneyt, Ö AKPINAR
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 221-236, 2018
12018
The Soundness of Financial Institutions In The Fragile Five Countries
M Okur, A Köse, Ö Akpınar
International Journal of Business Research and Management (IJBRM) 12 (3), 89-102, 2021
2021
ORGANİZE PİYASALARDAKİ TÜREV ARAÇLARIN İŞLEM HACİMLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ.
S GÜLSU, Ö AKPINAR
Journal of Financial Researches & Studies/Finansal Arastirmalar ve …, 2020
2020
Tarım Sigortaları Havuzu’nun Teknik GelirGider Faaliyetlerinin Oran Analizi ile Değerlendirilmesi
Ö AKPINAR, B DİKME
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 543-562, 2020
2020
SİGORTA SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI.
Ö AKPINAR
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2018
2018
TÜRKıYE'DE UYGULANMAKTA OLAN HEKıM MESLEKı SORUMLULUK SıGORTALARıNA YÖNELıK BıR ARAŞTıRMA.
E KERÇ, Ö AKPINAR
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 13 (50), 2018
2018
Analysing the Effects of Unethical Culture and Organizational Commitment on Employees’ and Managers’ Unethical Behaviours: Evidence from Turkish Insurance Industry
M Erdilek Karabay, M Elçi, Ö Akpınar
Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, 77-95, 2018
2018
TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
K Elif, Ö Akpınar
Öneri Dergisi 13 (50), 229-246, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20