Özgür Akpınar
Title
Cited by
Cited by
Year
Sigorta sektöründe pazarlama süreci: Acentelerin rolü ve önemi
Ö AKPINAR
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 45-61, 2016
62016
Küresel Ekonomik Krizin Sigortacılık Sektörüne Etkisi ve Kriz Sonrası Hayat Dışı Sigortacılık Sektörü Performans Analizi (2007-2016)
Ö Akpınar, A Yıldız
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (39), 263-282, 2018
52018
Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz
ÖD Akpınar, ĐI Gökhan
Marmara Üniversitesi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın, 2009
52009
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
BT Yücememiş, Ö Akpınar, G Okay
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2011
42011
Türk Sigorta Sektöründe Prim Üretimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi 1981-2008
A KÖSE, Ö AKPINAR, İ DEMİRBİLEK
Sigorta Araştırma Dergisi 6 (8), 2009
32009
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişiminde Devlet Katkısının Rolü
Ö AKPINAR
Yerelden Globale Stratejik Araştirmalar I, 184, 2018
12018
SİGORTA SEKTÖRÜNDE KARA PARA AKLAMA: FATF RAPORLARI VE AKLAMA TİPOLOJİLERİ
N Aydoğan, Ö Akpınar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (1), 31-56, 2016
12016
Sigorta Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları
Ö AKPINAR
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (18), 1-19, 0
1
SİGORTA SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI.
Ö AKPINAR
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2018
2018
TÜRKıYE'DE UYGULANMAKTA OLAN HEKıM MESLEKı SORUMLULUK SıGORTALARıNA YÖNELıK BıR ARAŞTıRMA.
E KERÇ, Ö AKPINAR
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 13 (50), 2018
2018
Analysing the Effects of Unethical Culture and Organizational Commitment on Employees’ and Managers’ Unethical Behaviours: Evidence from Turkish Insurance Industry
ME Karabay, M Elçi, Ö Akpınar
Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, 77-95, 2018
2018
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB ERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.
B TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Ö AKPINAR, G OKAY
Marmara Journal of European Studies 19 (1), 2011
2011
Sigorta sektöründe elementer branşlarda müşteri ilişkileri yönetimi ve Türkiye için model önerisi
Ö Akpınar
Marmara Üniversitesi, 2010
2010
Terör rizikosunun Türk ve dünya sigortacılık sektörü açısından değerlendirilmesi ve terör olaylarının sigortalanma eğilimine etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma
Ö Akpınar
Marmara Üniversitesi, 2004
2004
SİGORTA ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
M KARABAY, Ö AKPINAR, İ GÖRMÜŞ
Journal of Research in Economics 4 (1), 64-77, 0
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ VE YAPISAL ANALİZ
Ö AKPINAR, İ DEMİRBİLEK, G IŞIL
TÜRKİYE'DE YANGIN SİGORTALARI VE UYGULAMALARI
Ö AKPINAR
YALIN YAYINCILIK, 0
DATA MINING AND IT’S APPLICATION IN THE INSURANCE INDUSTRY
Ö AKPINAR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 103-119, 0
TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
E Kerç, Ö Akpınar
Öneri Dergisi 13 (50), 229-246, 0
KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ VE KRİZ SONRASI HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANS ANALİZİ (2007-2016)
Ö AKPINAR, A YILDIZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 263-282, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20