Follow
hediyetullah aydeniz
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Yerel Basın
S Gezgin
İstanbul Üniversitesi, 2007
892007
Tarihsel ve Literal Açıdan Yerel Gazetecilik
H Aydeniz
Türkiye’de yerel basın, 1-28, 2007
262007
Medyayı tanımak
H Aydeniz
İstanbul: Nakış Ofset, 2012
252012
Bilinçli medya kullanımı
H Aydeniz
TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012
182012
Medyayı Kavramak
H Aydeniz
Baskı, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2013
122013
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Medya: TRT World Örneği
F Baritci, H Aydeniz
Erciyes İletişim Dergisi 6 (2), 1551-1576, 2019
72019
Bir İmkân ve Meydan Okuma Olarak Medya ve İletişim: Türkiye’de Din Hizmetleri ve Dini Bilgi Alanı Özelinde Bir Değerlendirme
H Aydeniz
Medya ve Din Tartışmaları Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 2016
62016
Din ile Dini Mekân ve Aktörlerin Medyatikleşmesi
H Aydeniz
TDV. İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi, 2013
52013
Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmalarına İlişkin Bir Çerçeve ve Yeni Yönelimler
H Aydeniz
Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Ed. Lütfi Sunar, 0
4*
Dijitalleşen din
M Çamdereli, BÖ Doğan, NK Şener
İstanbul: Köprü Kitapları, 2015
32015
Kamusal Entelektüel ve Medya
H Aydeniz
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
22012
1975-1980 Dönemi Sosyo-Kültürel Ortamında Birikim Dergisi'nin Yeri ve Önemi
H Aydeniz
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
22003
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE YENİ MEDYA İLİŞKİSİ EKSENİNDE FUTBOL TARAFTAR GRUPLARININ SİYASAL MOBİLİZASYONU
Y ERGEN, H AYDENİZ
İNİF E-Dergi 5 (1), 88-109, 2020
12020
Hafızayı Oluşturma Kitle İletişim Kuramlarını Türkiye’den Yazmak
H AYDENİZ
İnsan & Toplum 10 (2), 159-169, 2020
2020
Türkiye’nin Akademik Hafızasına Düşülen Bir Kayıt: Marmara İletişim Dergisi’nden Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi’ne Dönüşüm
H Aydeniz
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, VII-XIII, 2019
2019
Bir Özdenetim İmkanı Olarak Medya Ahlakı
A Hediyetullah
Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı, 296-325, 2018
2018
"Türkiye'de Medya ve İletişim Pratiğinin Teorik İmkanı ve Hafıza"
H Aydeniz
Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkiler Çalıştayı, 63-77, 2017
2017
Kamusallığın Tahakkümünden Kaçarken Kamusallaşmak: Yeni Medya, Gençlik ve Mahremiyet
H Aydeniz
Gençlik, İletişim ve Sosyal Medya, Ed. M.Emin Babacan, Ömer Miraç Yaman, 2015
2015
Bilginin Reorganizasyonu ve Üniversite: Yeni Bir Arayış Üzerine Bir Çerçeve
H Aydeniz
İnsan & Toplum Dergisi 4 (8), 29-56, 2014
2014
Reorganization of Knowledge and University: A Framework for a New Quest
H Aydeniz
Insan ve Toplum 4 (8), 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20