Takip et
ismail cigerci
ismail cigerci
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Amprik Bir Çalışma
İC Demir, İ Ciğerci
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 23 (1), 127-143, 2016
742016
Kamu mali yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve iç denetim
İ Ciğerci
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
272007
The GeographicalDistribution of Public Expenditures and Tax Revenues in the TurkishCase: A Convergence Analysis
NT Sarue, I Sagbas, I Cigerci
Proceedings. Third International Conference on Business, Management, and …, 2007
102007
Kamu Mali Denetiminde Olası Blok Zincir Teknolojisinin Denetim Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi
İ Ciğerci, ER Tuğba
Maliye Dergisi, 203-2017, 2019
82019
Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular,(1. Baskı)
M Taytak, İ Ciğerci
Savaş Yayınevi, Ankara, 2018
52018
Finansal İstikrarın Sağlanmasında Finansal Regülasyon: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Uygulaması
İ Ciğerci, C Gökçe
International Conference On Eurasian, 2014
52014
İnsani gelişmişlik endeksi ile dolaylı-dolaysız vergiler arasındaki ilişki: Türkiye örneği
İ CİĞERCİ, RT EĞMİR
Sayıştay Dergisi, 139-153, 2020
42020
Vergi İndirimlerinin Ekonomik ve Mali Etkileri: Son Dönem Türkiye Uygulamaları
İC DEMİR, C GÖKCE, İ CİĞERCİ
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 75-88, 2017
42017
Geleceğin Kırsal Turizm Merkezleri Ekoköylerin Dışsallıkları: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması
İÖ İsmail CİĞERCİ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 (2), 1030-1053, 2021
32021
BÜTÇE OKURYAZARLIĞI: EGE BÖLGESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İ CİĞERCİ, M PEHLİVAN
VERGİ RAPORU, 191-217, 2022
22022
Sayıştayların Denetlenmesi: Ülke Uygulamaları ve Türkiye
İ CİĞERCİ, A BALKI
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 235-252, 2020
22020
Finansal İstikrarın Sağlanmasında Finansal Regülasyon: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Uygulaması Financial Regulation in Achieving Financial Stability: Selected EU Countries …
C Gökce
ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 533, 2014
22014
Türkiyede 1980-2010 arası seçim ekonomisi uygulamalarının bütçe açıkları üzerine etkisi
İ Ciğerci
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
DIŞSALLIK EKSENİNDE CİTTASLOW HAREKETİ: SEFERİHİSAR İNCELEMESİ
İ Ciğerci, M Turan
GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ 10 (34), 40-56, 2023
2023
TÜRKİYE'DE BULUNAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN VERGİ ALGISI
İ Ciğerci, Z Habiburahman
VERGİ RAPORU 21 (291), 117-132, 2023
2023
GÖÇ: SOSYO-EKONOMİK VE MALİ YANSIMALAR
E Öz, C İsmail
2023
GÖÇÜN EKONOMİK VE MALİ ETKİLERİNE İLİŞKİN YAPILAN BİLİMSEL YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
İ Kolukısa Recep, Ciğerci, Ö Ersan
GÖÇ: SOSYO-EKONOMİK VE MALİ YANSIMALAR 1, 180-194, 2023
2023
AFYONKARAHİSAR İLİNİN SOSYOEKONOMİK ANALİZİ
GG Hazman, İ Ciğerci
2022
Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
C İSMAİL, ET RABİA
SOSYOEKONOMİ 30 (54), 257-268, 2022
2022
TÜRKİYE'DE BÖLGELERİN VERGİ YÜKÜNÜN BÖLGESEL SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ
D NURTEN, İ CİĞERCİ
VERGİ RAPORU, 79-88, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20