Follow
Özcan Özgür Dursun
Özcan Özgür Dursun
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings
Y Akbulut, ÖÖ Dursun, O Dönmez, YL Şahin
Computers in Human Behavior 55, 616-625, 2016
2342016
Cyberloafing and social desirability bias among students and employees
Y Akbulut, O Dönmez, ÖÖ Dursun
Computers in Human Behavior 72, 87-95, 2017
2142017
FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri
A Kurt, A Kuzu, ÖÖ Dursun, F Güllepınar, M Gültekin
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (1), 2013
1892013
Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 159-178, 2008
1442008
Effectiveness of gamification elements in blended learning environments
C Mese, OO Dursun
Turkish Online Journal of Distance Education 20 (3), 119-142, 2019
1042019
Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından Fatih Projesi'nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi
F Güllüpınar, A Kuzu, ÖÖ Dursun, AA Kurt, M Gültekin
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2013
1002013
Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu, AA Kurt, F Güllüpınar, M Gültekin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
952013
Predictors of cyberloafing among preservice information technology teachers
OO Dursun, O Donmez, Y Akbulut
Contemporary Educational Technology 9 (1), 22-41, 2018
832018
Effect of animated and interactive video variations on learners' motivation in distance Education
E Barut Tugtekin, OO Dursun
Education and Information Technologies 27 (3), 3247-3276, 2022
552022
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları.
ÖÖ Dursun, C Çuhadar, T Tanyeri
Pamukkale University Journal of Education, 2014
382014
İnternet kullanımı ve aile
A Kuzu, F Odabaşı, SD Erişti, I Kabakçı, AA Kurt, Y Akbulut, ÖÖ Dursun, ...
Ankara: TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilim …, 2008
372008
Pre-service information technology teachers’ self-efficacy, self-esteem and attitudes towards teaching: A four-year longitudinal study
OO Dursun
Contemporary Educational Technology 10 (2), 137-155, 2019
322019
Çoklu ortam tasarımı
ÖÖ Dursun, HF Odabaşı
Pegem akademi, 2017
282017
İletişimci biçimleri ölçeğinin türkçeye çevirisi, uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması
ÖÖ Dursun, CH Aydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (2), 263-286, 2011
262011
Sosyal medyanın yeni sorunsalı: Sanal kimlikler
ÖÖ Dursun, E Barut
Eğitim Teknolojileri Okumaları, 535-548, 2016
232016
Evaluation of the pilot application process of FATIH Project: Teachers’ views
AA Kurt, A Kuzu, ÖÖ Dursun, F Güllüpınar, M Gültekin
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 1 (2), 1-23, 2013
232013
Influence of gamification elements on emotion, interest and online participation
C Mese, Ö Dursun
Egitim Ve Bilim-Education and Science 43 (196), 2018
222018
Eğitsel web sitelerinin görsel tasarım kriterlerine ve kullanıcılara sunulan hizmetlere göre değerlendirilmesi
ÖÖ Dursun
PQDT-Global, 2004
222004
Türkiye zeytincilik sektör raporu
M Özaltaş, MK Savran, M Ulaş, S Kaptan, H Köktürk, Ş Kalanlar, ...
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İZMİR, 2016
212016
Investigation of cyberbullying victimization and communication styles in a hybrid learning environment
ÖÖ Dursun, Y Akbulut
IODL & ICEM International Joint Conference and Media Days, Eskisehir, Turkey …, 2010
212010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20