Follow
Necati GÜNEŞ
Necati GÜNEŞ
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
NAKİT AKIŞ TABLOLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
H CAVLAK, Y CEBECİ, N GÜNEŞ
International Journal of Academic Value Studies 3 (13), 234-246, 2017
132017
Yasal Düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Satış ve Geri Kiralama İşlemleri
N Güneş, H Cavlak, Y Cebeci
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 1 (3), 33-51, 2017
62017
Muhasebe Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi (1991-2019)
H CAVLAK, Y CEBECİ, N GÜNEŞ, ÖF TAN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75-100, 2021
42021
Global Climate Risk Index and Firm Performance: Evidence from Turkish Firms
H Cavlak, Y Cebeci, N Güneş, ÖF Tan
Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume III, 245-279, 2021
12021
2021 Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi - BİST Lokantalar ve Oteller Sektörü
B Ataman Gökçen, G Gökçen, K Şimşek, Y Cebeci, N Güneş
Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin …, 2021
2021
CAN HIGH DIVIDEND YIELD SUSTAIN FIRM VALUE DURING THE COVID-19 CRASH? EVIDENCE FROM TURKISH FIRMS
ÖF TAN, H CAVLAK, Y CEBECİ, N GÜNEŞ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2), 334-352, 2021
2021
YABANCI PARALI YÜKÜMLÜLÜKLERDE KUR FARKLARININ MALİ TABLOLARA AKTARILMASINA İLİŞKİN ÖNERİ
D ARGUN, N GÜNEŞ
Journal of Research in Business 6 (1), 127-140, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7