Takip et
Serdar GÖCEN
Serdar GÖCEN
Osmaniye Korkuta Ata Üniversitesi
osmaniye.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’NİN 1990-2015 DÖNEMİNDEKİ EKONOMİK PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
S GÖCEN
Marmara İktisat Dergisi 1 (1), 2017
202017
Fiscal decentralization and economic growth: Theory and application
S Göcen, A Bayhanay, N Göktaş
42017
Political Economy of Globalization: Financialization & Crises
MA Siddiquei, G Benashvili, H Şimşek, SA Şimşek, B Uymaz, O Şimşek, ...
IJOPEC Publications, 2016
22016
F. A. HAYEK’İN BİLGİSİZLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE PİYASA, DENGE ve PLANLAMA
S GÖCEN
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
22015
Ekonomik Şokların İşsizlik Oranları Üzerindeki Etkisi: Eğitim Seviyelerine Göre Kadın ve Erkek İşsizlik Oranları Analizi
S GÖCEN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2021
1*2021
Gelişen Ülkelerde Ekonomik Özgürlük ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi
S GÖCEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (3), 865-878, 2021
12021
Sosyalist İktisadi Hesaplama Tartışması: Metodolojik Bir İnceleme
S Göcen
Liberal Düşünce Dergisi 25 (99), 27-48, 2020
12020
EKONOMİK GELİŞME VE KADIN İŞ GÜCÜ İSTİHDAMI: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ İNCELENMESİ
S GÖCEN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 45-60, 2020
1*2020
Institutions & Economic Policies: Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth
İ Berksoy, K Dane, M Popovic
Ijopec Publication, 2017
12017
Is there a bidirectional relationship between female labour force participation and economic development in Middle Eastern countries? Evidence from a bootstrap panel Granger …
S Göcen
Applied Economics Letters 28 (19), 1661-1665, 2021
2021
Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Bazda Bir İnceleme
S Göcen
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 6 (IERFM Özel Sayısı), 247-265, 2021
2021
İKTİSAT ve METODOLOJİ İktisat Biliminde Kapsam, Yöntem ve Sınırlar
SG Coşkun Can Aktan, Serdar Yay
2021
POTANSİYEL ÇIKTI HİSTERİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
S Göcen
Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, 131-142, 2021
2021
Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi
S Göcen
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 2020
2020
FED VE AVRUPA MERKEZ BANKASININ UYGULADIĞI PARA POLITIKALARININ KIRILGAN ÜLKE EKONOMILERI ÜZERINE ETKILERI
M Zuhal, S Göcen
2020
TÜRKIYE’DE DOĞAL İŞSIZLIK TEORISI VE HISTERI HIPOTEZININ GEÇERLILIĞI: GENEL İŞSIZLIK VE TARIM DIŞI İŞSIZLIK ORANLARININ ANALIZI
S Göcen
2020
DAVRANIŞSAL İKTİSAT, DENEYSEL İKTİSAT ve NOBELİTE
CC Aktan, M Basılgan, SY Genç, S Yay, S Göcen
2020
Gerçekleşen Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
S Göcen
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (Ek …, 2020
2020
Avusturya İş Çevrimleri Teorisi Çerçevesinde Global Faiz Oranlarının Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İş Çevrimlerine Etkisi: Panel VAR Uygulaması
S Göcen
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (2 …, 2019
2019
Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Ekonomik Gelişme: Yapısal Değişim Nedensellik Testi
S Göcen
II. Business Organization Research Conference, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20