Follow
Y. Murat Bulut
Y. Murat Bulut
Eskisehir Osmangazi University, Department of Statistics
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparative study of numerical methods for determining Weibull parameters for wind energy potential
T Arslan, YM Bulut, AA Yavuz
Renewable and Sustainable Energy Reviews 40, 820-825, 2014
1422014
A bimodal extension of the generalized gamma distribution
YM BULUT, O ARSLAN
Revista Colombiana de Estadística 38 (2), 371-384, 2015
202015
Finite mixtures of matrix variate t distributions
FZ Doğru, YM Bulut, O Arslan
Gazi University Journal of Science 29 (2), 335-341, 2016
192016
Comparing energy demand estimation using various statistical methods: the case of Turkey
YM Bulut, Z Yıldız
Gazi University Journal of Science 29 (2), 237-244, 2016
142016
Doubly reweighted estimators for the parameters of the multivariate t-distribution
FZ Doğru, YM Bulut, O Arslan
Communications in Statistics-Theory and Methods 47 (19), 4751-4771, 2018
102018
Matrix variate slash distribution
YM Bulut, O Arslan
Journal of Multivariate Analysis 137, 173-178, 2015
102015
Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Hesaplanmasında Parametre Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi
Y BULUT, E AÇIKKALP
Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology 1 (2), 49-54, 2013
82013
Optimal B-robust estimators for the parameters of the generalized half-normal distribution
FZ Doğru, YM Bulut, O Arslan
REVSTAT-Statistical Journal 15 (3), 455–471-455–471, 2017
62017
The generalized half-t distribution
BY Murat, J Ahad, FZ Dogru, O Arslan
Statistics and Its Interface 10 (4), 727-734, 2017
62017
Alpha power Lomax distribution: Properties and application
YM Bulut, FZ Doğru, O Arslan
Journal of Reliability and Statistical Studies, 17–32-17–32, 2021
32021
Two parameter Ridge estimator in the inverse Gaussian regression model
YM Bulut, M IŞILAR
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 895-910, 2021
22021
Matris değişkenli Laplace dağılımı: Özellikleri ve parametre tahmini
YM Bulut
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya 11 (1), 32-41, 2018
22018
Inverse Gaussian Liu-type estimator
YM BULUT
Communications in Statistics - Simulation and Computation, 1-16, 2021
12021
Finite mixtures of multivariate skew laplace distributions
FZ Doğru, YM Bulut, O Arslan
REVSTAT-Statistical Journal 19 (1), 35-46, 2021
1*2021
Farklı Yanlılık Parametreleri İçin Ridge GM Tahmin Edicilerinin Performanslarının Karşılaştırılması
M IŞILAR, YM BULUT
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (3), 203-216, 2021
2021
LOJİSTİK REGRESYON MODELİNDE KÖTÜ KALDIRAÇ NOKTALARININ BELİRLENMESİ İÇİN YENİ SAĞLAM EŞİK DEĞERLER
Z KÜÇÜK, YM BULUT, AA YAVUZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
2021
From univariate to matrix variate generalized t-distributions
O Arslan, YM Bulut, FZ Dogru
of the 9-th International Workshop on Applied Probability, 19, 2018
2018
Matris değişkenli dağılımlar ve robust istatistiksel analize uygulamaları
YM Bulut
ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
Finite Mixtures of Multivariate Skew Laplace Distributions
FZDYM Bulut, O Arslan
TRENDS and PERSPECTIVES in LINEAR STATISTICAL INFERENCE, 36, 0
Performance of the Liu-type estimator in the Bell regression model
YM Bulut
9th (Online) International Conference on Applied Analysis and Mathematical …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20