Takip et
Yunus Topsakal
Yunus Topsakal
Researcher
umass.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Akıllı turizm destinasyonları: Antalya destinasyonunun akıllı turizm uygulamalarının incelenmesi
P Çelik, Y Topsakal
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (3), 149-166, 2017
742017
The effects of emotional labor on job attitudes of hotel employees: Mediating and moderating roles of social support and job autonomy
FN İplik, Y Topsakal, E Iplik
International Review of Management and Marketing 4 (3), 175-186, 2014
572014
Endüstri devrimleri ve turizm: Türkiye Turizm 4.0 SWOT analizi ve geçiş süreci önerileri
Y Topsakal, N YÜZBAŞIOĞLU, M Cuhadar
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
552018
A research on innovation in small and medium-sized enterprises in tourism industry: case of travel agencies operating in Antalya
N Yüzbaşıoğlu, P Çelik, Y Topsakal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 735-743, 2014
422014
Akıllı Turizm ve Süper Akıllı Turist Kavramları Işığında Geleceğin Turizm Rehberliğine Bakış
M Bahar, N YÜZBAŞIOĞLU, Y Topsakal
Journal of Travel and Tourism Research, 72-93, 2019
412019
Strategic innovation: An empirical study on hotel firms operating in Antalya region
FN İplik, Y Topsakal, O Doğan
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) 2 (1), 16-29, 2014
392014
TURİZM 4.0-TURİST 5.0: İNSAN DEVRİMİNİN NEDEN ENDÜSTRİ DEVRİMLERİNDEN BİR NUMARA ÖNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN BAKIŞ
Y Topsakal, N YÜZBAŞIOĞLU, P Çelik, M Bahar
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 1 (2), 1-11, 2018
342018
Duygusal emeğin iş tatmini ve duygusal tükenme ile ilişkisi: Antalya destinasyonu otel çalışanları örneği
P Çelik, Y Topsakal
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (4), 202-218, 2016
342016
Sosyal inovasyon kavramsal model önerisi
Y Topsakal, N Yüzbaşioğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (3), 565-576, 2017
332017
Üniversite öğrencilerinin kalite algıları ile memnuniyet ve tavsiye etme düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma
Y Topsakal, FN İplik
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 82-94, 2013
332013
AKILLI TURİZM KAPSAMINDA ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER: TÜRKİYE 4.0 İÇİN ÖNERİLER
Y Topsakal
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 1 (1), 1-13, 2018
312018
ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ: ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN FAYDALARI VE ENGELLEYİCİLERİ
A Ciğer, Y Topsakal
Akdeniz İİBF Dergisi 15 (31), 70-88, 2015
252015
Roles of tourism enterprises on destination sustainability: case of Antalya, Turkey
N Yüzbaşıoğlu, Y Topsakal, P Çelik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 968-976, 2014
242014
Endüstri 4.0 ve akıllı turizm
P Çelik, Y Topsakal
Ankara: Detay Yayıncılık, 2019
212019
Review of smart tourism literature by bibliometric and visualization analysis
Y Topsakal, M Bahar, N YÜZBAŞIOĞLU
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 3 (1), 1-15, 2020
202020
Dark Tourism as a Type of Special Interest Tourism: Dark Tourism Potential of Turkey
Y Topsakal, R Ekici
192014
ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN VE ETKİLEYEN BOYUTLAR: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
FN İPLİKÇİ, Y TOPSAKAL
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 47-60, 2014
192014
Arslantepe Höyüğü TripAdvisor çevrimiçi yorumlarının içerik analizi ile incelenmesi
Y Topsakal
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (4), 753-764, 2019
122019
Örgütsel sağlığın çalışanların iş tatmini ve yabancılaşma düzeyine etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü
FN Tuğal, Y Topsakal, E İplik
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2017
122017
Destinasyon tanıtımı ve pazarlamasında sosyal medya: home Turkey örneği
P Çelik, N Yüzbaşıoğlu, Y Topsakal
Journal of Human Sciences 14 (2), 1070-1081, 2017
122017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20