Follow
aydin zor,  AYDIN ZOR,  ZOR Aydın, ZOR A, Aydın Zor, A. ZOR, zor aydin, zor aydın,
aydin zor, AYDIN ZOR, ZOR Aydın, ZOR A, Aydın Zor, A. ZOR, zor aydin, zor aydın,
Other namesAydın Zor
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modern sanat akımlarının grafik tasarıma ve tipografinin doğuşuna etkisi
ZOR Aydın
International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 01-07, 2014
142014
Yapılandırmacı yaklaşıma göre web tabanlı bilgisayar destekli sanat eğitiminin akademik başarıya etkisi
A Tepecik, A Zor
İdil Dergisi 3 (14), 51-70, 2014
142014
Yapılandırmacı yaklaşıma göre web tabanlı bilgisayar destekli sanat eğitimi
A Zor
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
122008
KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ
A Zor
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (4), 1-13, 2014
102014
Elektronik kitaplar ve sanat eğitimi derslerinde e-kitap kullanımına yönelik bir öneri
A Zor, BY Kirişcan
Akdeniz Sanat Dergisi 9 (19), 1-14, 2016
82016
New approaches in art education and the use of technology
A Zor, A Tepecik
Global Journal of Arts Education 5 (1), 01-09, 2015
82015
İlköğretim İkinci Kademede Okutulan Derslerin Kültürel Mirası Korumada Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
A Zor, F Karip
Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (14), 2014
42014
Görsel sanatlar dersinde bilgisayar kullanımının gerekliliği, A
A Zor
Ü, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 111-119, 2006
42006
Green application of isolated colorant from neem bark for mordant-coated wool: optimization of dyeing and mordanting for shade development
S Adeel, M Zuber, M Kınık, A Zor, S Büyükkol, AD Kahraman, M Ozomay, ...
Coatings 13 (9), 1639, 2023
22023
Formation of a Spiritual Worldview in Students of Art Education Specialties with the Help of Ethno-Design Technology.
G Alzhanov, A Smanova, A Zor, Z Rabilova, Y Ryssymbetov, U Karabalin
World Journal on Educational Technology: Current Issues 12 (1), 189-199, 2020
22020
Elektronik Kitaplar ve Sanat Eğitimi Derslerinde E-Kitap Kullanımına Yönelik Bir Öneri
BY Kirişcan, A Zor
Akdeniz Sanat 9 (19), 2016
12016
Etkileşimli (interactive) öğretimin sanat eğitimine katkısı (İlköğretim birinci kademe 5. sınıf resim-iş dersinin bilgisayar destekli öğretimi uygulama örneği)
A Zor
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 0
1
Anatomi Ders Kitaplarındaki Tıbbi İllüstrasyonlarla Üç Boyutlu Tıbbi İllüstrasyonların Öğretimdeki Etkisinin Karşılaştırılması
A Zor, K Sırakaya
Art Vision 30 (52), 49-57, 2024
2024
GRAFİK TASARIM ALANINDA NFC KULLANIMI
ÖE DOĞAN, ZOR Aydın
Journal of History School 16 (LXVII), 3639-3661, 2024
2024
GRAFİK TASARIM ALANINDA ETKİLEŞİMLİ E-KAPAK TASARIMI
Y KAYABAŞI, ZOR Aydın
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 289-323, 2023
2023
World Journal on Educational Technology: Current Issues
G Alzhanov, A Smanova, A Zor, Z Rabilova, Y Ryssymbetov, U Karabalin
2022
MARKA, MARKA TESCİLİ ve MARKALARDA KARŞILAŞILAN BENZERLİKLERE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI
ZOR Aydın
The Journal of Academic Social Science, 272-285, 2019
2019
KİTAP MÜLKİYETİ ÜZERİNDEN OSMANLI MÜHÜRLERİ VE EXLİBRİS İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN OTTOMAN SEALS AND EX-LIBRIS THROUGH BOOK OWNERSHIP
MK Kan, A Zor
KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ
ZOR Aydın
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (4), 0
Kitap Mülkiyeti Üzerinden Osmanlı Mühürleri ve Exlibris İlişkisi
MK Kan, ZOR Aydın
Art-e Sanat Dergisi 16 (32), 162-184, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20