Follow
SERKAN YILMAZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi (The Impact of Open Inquiry Based Learning on Students’ Achievement …
G Kaya, S Yilmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2), 300-318, 2016
144*2016
Quality of argumentation by seventh‐graders in local socioscientific issues
E Capkinoglu, S Yilmaz, G Leblebicioglu
Journal of Research in Science Teaching 57 (6), 827-855, 2020
642020
Bilgi işleme modeline dayalı bir dersin fen bilgisi öğretmen adaylarının manyetizma konusundaki başarılarına etkisi
S Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 236-243, 2005
442005
Effects of virtual experiments oriented science instruction on students’ achievement and attitude
ÖS Ay, S Yılmaz
İlköğretim Online 14 (2), 609-620, 2015
34*2015
Examining the data component used by seventh grade students in arguments related to local socioscientific issues
E Capkinoglu, S Yilmaz
Turkish Education Assoc, 2018
28*2018
The Effect of using v-diagrams in Science and Technology Laboratory Teaching on Preservice Teachers' Critical Thinking Dispositions
A Evren, K Bati, S Yilmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2267-2272, 2012
282012
Assessing the impact of bridging analogies in mechanics
S Yilmaz, A Eryilmaz, O Geban
School Science and Mathematics 106 (6), 220-230, 2006
252006
Birleştirici benzetme yönteminin lise öğrencilerinin mekanik konularındaki kavram yanılgıları üzerine etkisi
S Yılmaz, A Eryılmaz, Ö Geban
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara, 2002
232002
Effects of bridging analogies on students' misconceptions about gravity and inertia
A ABAK, ALİ ERYILMAZ, S YILMAZ, M YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 2001
232001
Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve argümantasyon kalite düzeylerine etkisi
S Kara, S Yılmaz, S Kıngır
Kastamonu Education Journal 28 (3), 1253-1267, 2020
182020
Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi (Effect of Case Study Method on Preservice Teachers’ Anxieties toward Chemistry …
M Seckin, S Yilmaz
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2014
18*2014
Büyüköztürk, Ş.(2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
S Yılmaz
İlköğretim Online 12 (2), 1-3, 2013
18*2013
Integrating gender and group differences into bridging strategy
S Yılmaz, A Eryılmaz
Journal of Science Education and Technology 19, 341-355, 2010
152010
Analitik voltametri
S Yılmaz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2008
152008
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Konularına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Analysis of Preservice Science Teachers’ Attitudes toward Mechanics’ Concepts)
S YILMAZ
Egitim Arastirmaları - Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 6 (24 …, 2006
13*2006
Öğrencilerin fizikteki kavram yanılgılarına yardımcı olacak temel benzetmelerin bulunması (Finding anchoring analogies to help students' misconceptions in physics)
S Yılmaz
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007
12*2007
The effects of bridging analogies on high school students misconceptions in mechanics.
S YILMAZ
Unpublished MSc Thesis, Middle East Technical University, Department of …, 2001
112001
Uygulama Örnekleriyle Elektro Analitik Kimya, Kriter Yayınları, 2
S Yılmaz
Baskı, İstanbul, 2012
72012
Eğitim bilimine giriş
R Sarpkaya, S Yılmaz
Ankara: Anı Yayıncılık, 2004
72004
The effect of explicit-reflective and historical approach on preservice elementary teachers’ views of nature of science
C Pekbay, S Yilmaz
International Journal of Progressive Education 11 (1), 113-131, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20