Öğr. Gör. Dr. Bahattin Erden
Öğr. Gör. Dr. Bahattin Erden
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
R Yanık, B Erden
International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 5 (1), 186-198, 2019
4*2019
İslami Bir Finans Aracı Olarak Sukuk: Erzurum İli Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
T ÖNDEŞ, B ERDEN
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 316, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2