Öğr. Gör. Bahattin Erden
Öğr. Gör. Bahattin Erden
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İslami Bir Finans Aracı Olarak Sukuk: Erzurum İli Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
T ÖNDEŞ, B ERDEN
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 316, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.