Follow
Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Erden
Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Erden
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de ve Dünyada İslami Fintek sektörünün gelişimi
B ERDEN, B TOPAL
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 69-75, 2021
92021
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
R Yanık, B Erden
International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 5 (1), 186-198, 2019
8*2019
The impact of the COVID-19 pandemic outbreak on the sustainable development of the Turkish banking sector
B Erden, ÖF Aslan
Frontiers in Environmental Science 10, 989070, 2022
42022
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları 2
ÖF Aslan, B Erden
Efe Akademi Yayınevi, 2021
42021
Dünyada ve Türk finans sektöründe sukuk: Erzurum ili banka çalışanları arasında bir anket çalışması
B Erden
Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015
32015
Sektörel Gelişimde Bağımsız Denetim ve Kamu Denetimi Birlikteliği: Katılım Bankacılığı Örneği
B Erden, R Yanık
Journal of Academic Value Studies 8 (3), 204-219, 2022
22022
Süt Ürünleri İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi: Ardahan İlinde Bir Uygulama
B Topal, M Yolci, B Erden
Journal of Academic Value Studies 9 (2), 125-137, 2023
2023
EVALUATION OF THE SHARE OF SAVINGS FINANCING COMPANIES IN THE FINANCE SECTOR AFTER COVID-19
ÖF ASLAN
Innovative Approaches To Accounting, Finance And Auditing-4, 123, 2022
2022
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI VE 2020 YILI VERİLERİNE GÖRE SAĞLIK SİSTEMİ EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKE İLE TÜRKİYE’NİN KARŞILAŞTIRILMASI
B Erden, R Yanık
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAŞTIRMALARI, 197-214, 2022
2022
FİNANSTA YAPAY ZEKÂ KULLANILABİLİRLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
B Topal, B Erden
İKTİSADİ VE FİNANSAL KONULAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR, 121-142, 2022
2022
ULUSLARARASI İSLAMİ BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
B ERDEN
Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Çalışmaları, 33-48, 2021
2021
Faizsiz Finans Ürünleri
B Erden
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları 2, 269-278, 2021
2021
FİNANSAL RAPORLAMADA FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ İLE MUHASEBE STANDARTLARININ YERİ VE ÖNEMİ
B Topal, B Erden
Muhasebe Alanında Güncel Yaklaşımlar, 55-90, 2021
2021
İslami Bir Finans Aracı Olarak Sukuk: Erzurum İli Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
T ÖNDEŞ, B ERDEN
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 316, 2017
2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
B Erdena, B Topalb
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15