Follow
Öğr. Gör. Dr. Bahattin Erden
Öğr. Gör. Dr. Bahattin Erden
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
R Yanık, B Erden
International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 5 (1), 186-198, 2019
8*2019
ULUSLARARASI İSLAMİ BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
B ERDEN
Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Çalışmaları, 33, 2022
2022
Sektörel gelişimde bağımsız denetim ve kamu denetimi birlikteliği: Katılım bankacılığı örneği
B Erden
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Gö re Denetimi: Sorunlar ve Ç ö züm Önerileri
B Erden, R Yanik
Journal of Academic Value Studies 5 (1), 186-198, 2019
2019
İslami Bir Finans Aracı Olarak Sukuk: Erzurum İli Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
T ÖNDEŞ, B ERDEN
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 316, 2017
2017
Türkiye’de ve Dünyada İslami Fintek sektörünün gelişimi
B ERDEN, B TOPAL
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 69-75, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6