Follow
Ali Naci KARABULUT
Title
Cited by
Cited by
Year
Examining the role of two aspects of eWOM in online repurchase intention: An integrated trust–loyalty perspective
ZA Bulut, AN Karabulut
Journal of Consumer Behaviour 17 (4), 407-417, 2018
1822018
TÜKETİCİLERİN ALGILANAN RİSK DEĞİŞKENİ KARŞISINDA İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA EĞİLİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: BEKLENEN FAYDA TEORİSİNE KARŞI BEKLENTİ TEORİSİ
AN Karabulut
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (32), 5515-5536, 2013
542013
TOURISTIC DESTINATIONS'PERCEIVED RISK AND PERCEIVED VALUE AS INDICATORS OF E-WOM AND REVISIT INTENTIONS
A Uslu, AN Karabulut
Int Journal Contemporary Economics & Administrative Sciences, 2018
452018
Öğrencilerin iktisadi ve idari bilimler fakültesini tercih nedenleri ve beklentileri (Muğla üniversitesi örneği)
E Gavcar, ZA Bulut, AN Karabulut
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005
352005
Konaklama işletmelerinde uygulanan ücret ve ödül yönetim sistemi (Muğla ili örneği)
E Örücü, ZA Bulut, AN Karabulut
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 51-72, 2005
212005
Küreselleşmenin Ticari Hayat Üzerindeki Etkileri
AN Karabulut
Mevzuat Dergisi 7 (76), 1306-0767, 2004
202004
EXTENDING OUR UNDERSTANDING OF CONSUMERS'EWOM BEHAVIOR: GENDER AND GENERATION DIFFERENCES
AN Karabulut, ZA Bulut
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 154, 2016
162016
Gida ürünlerinin sürdürülebilir tüketimi bağlaminda tüketici tipolojisi geliştirme çalişmasi
ZA BULUT, FT ÖZKAYA, AN KARABULUT, G ATAĞAN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (3), 73-90, 2019
122019
SLOW FOOD KONSEPTİNE UYGUN RESTORANLARDA, ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN, MARKAYA YÖNELİK İMAJ, GÜVEN VE SADAKATE ETKİSİ: KÖYCEĞİZ İLÇESİNİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLER …
A Uslu, AN Karabulut
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (72), 2166-2181, 2019
102019
Hane halkının süpermarket alışverişlerindeki içecek ürünleri tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması
A Fırat, ZA Bulut, AN Karabulut
Journal of International Social Research 7 (29), 387-398, 2014
82014
Otel işletmelerinde marka denkliğinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi: Güven değişkeninin aracı rolü
A Uslu, GS Ergün, AN Karabulut
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2264-2281, 2020
52020
Are Social Marketing Investments Used as a Tool for Voluntary Reporting or Disclosure?
TU Uysal, G Kurt, AN Karabulut
Advanced Methodologies and Technologies in Digital Marketing and …, 2019
52019
Büyük ölçekli konaklama işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetleri, Muğla ili örneği
A Karabulut
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yüksek …, 2005
32005
Nüfuzlu Pazarlama Uygulamalarının Marka Denkliğine ve Satın Alma Niyetine Etkisi: Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma
M HIRA, AN KARABULUT
International Journal of Contemporary Tourism Research 5 (2), 116-128, 2021
22021
Z KUŞAĞININ TATİLE YÖNELİK İLGİLENİMİ
GG BARAN, E NOYAN, AN KARABULUT
Öneri Dergisi 15 (54), 529-554, 2020
22020
ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARI İÇİN YASAL GEREKSİNİMLER: eWOM'A HEP GÜVENEBİLİR MİYİZ?
AN Karabulut, N Kırkbeşoğlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (34), 97-108, 2019
12019
ANAMUR MUZ ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI VE BÜYÜME OLANAKLARI
AN Karabulut, B Altuntaş
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (12), 371-386, 2018
12018
Marketing mix adaptation of large-scale hotels in turbulent times: A case from Mugla city
F Bayrakdaroğlu, AN Karabulut
Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times …, 2018
12018
The effects of the children under 8 years old on their families’ food purchasing decision
E BALDEMĠR, A FIRAT, AN KARABULUT, K Funda
12010
Comparing the Young People's Coffee Shop Perceptions with Their Senses of Taste
AN Karabulut
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 30 (1), 1-19, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20