Takip et
Zeyneb Uylaş Aksu
Zeyneb Uylaş Aksu
bilgi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teknolojik zehirlenme, semptomları ve teknolojik düzen
Z UYLAŞ AKSU, Ş IŞIKLI
ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, Yıl, 57-87, 2019
82019
Türkiye’de Mobil Alışverişin Çevrimiçi Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Z UYLAŞ, Ö TINGÖY
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 7 (25), 23-36, 2016
52016
A Review on the Distance Education Management in the Universities with the Effect of Digital Transformation During the Coronavirus Pandemic in Turkey
ZU AKSU, S ÇELİK, S GÜLSEÇEN
Book of Abstracts, 77, 2021
2021
Machine Learning Techniques for Anxiety Disorder
E ALTINTAŞ, ZU AKSU, ZG DEMİR
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 365-374, 2021
2021
Sağlıkta Yapay Zekâ Kullanımı Örneklerinin İncelenmesi
Z UYLAŞ AKSU, E ALTINTAŞ
6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 130, 2019
2019
Türkı̇yede mobı̇l alışverı̇şı̇n çevrı̇mı̇çı̇ tüketı̇cı̇ davranışlarına etkı̇sı̇ üzerı̇ne bı̇r araştırma
Z Uylaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
2016
ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
Z UYLAŞ
International Journal of Information, Technology and Philosophy, 83, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7