Follow
Gulsah Akkus
Gulsah Akkus
Izmir Katip Celebi University
Verified email at ikcu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
KÜLTÜREL MİRAS FARKINDALIĞI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI
Ş Karaca, G Akkuş, E Şahbudak, M Işkın
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (16), 86-100, 2017
452017
Yemek turizmine katılma niyeti: Planlı davranış teorisi çerçevesinde bir inceleme
G Akkuş
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2013
342013
Miras Farkındalığı ve Deneyimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma
G Akkuş, Ş Yılmaz Karaca, G Polat
19. Ulusal Pazarlama Kongresi, 571-579., 2014
29*2014
Otel İşletmelerinde Hizmet Atmosferi Oluşturulması: Kavramsal Bir Çalışma
GA Karkın
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 165-181, 2009
29*2009
Hizmet pazarlamasının bir unsuru olarak fiziksel kanıtlar ve otel işletmelerinde hizmet atmosferi oluşturulması
G Karkın
İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Malatya, 2008
202008
Yemek Turizmine Katılma Niyeti: Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Bir Uygulama
G Akkuş, O Erdem
14. Ulusal Turizm Kongresi, 666-684, 2013
192013
Müziğin Tüketim Davranışı Üzerine Etkileri
GA Karkın, Ü Akkuş
Erciyes İ.İ.B.F. Dergisi, 303-317, 2009
19*2009
Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği
MŞ Akdoğan, GA Karkın
162010
Intention to visit a destination from the perspective of Broken Windows theory
G Akkuş, A Arslan
European Journal of Tourism Research 28, 1-21, 2021
142021
Food Tourists’ Intentions Within The TPB Framework
G AKKUŞ, O ERDEM
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3, 9, 2013
9*2013
Geriatrik-turizmin üçüncü yaş turizminden ayrılan yönleri ve fizik tedavi rehabilitasyon ve termal tedavilerle ilişkisi
Ö Büyük, G Akkuş
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 (2), 112-131, 2022
72022
A Study of Awareness of Cultural Heritage: Sivas Sample
S Karaca Yilmaz, G Akkus, E Sahbudak, M Iskin
International Journal of Humanities and Social Science Invention 5 (9), 73-81, 2016
72016
Turizm sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi
ÖH Çavus, G Akkus
Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi 8 (41), 1195-1202, 2015
72015
A Heuristic Outlook on the Occupational Accidents of Food & Beverage Staff in Hotels
G Akkuş, A Arslan, M Işçen, B Işık
Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV 2021), 2021
62021
Kanser ve Tıp Turizmi: Turizm-onkoloji
Ö Büyük, G Akkuş
Journal of Current Debates in Social Sciences 5 (4), 1-19, 2022
52022
İş sağlığı ve güvenliğine keşifsel bir bakış: Otel çalışanlarının yaşadıkları iş kazaları
G Akkuş
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (46), 1185-1204, 2021
42021
SOKÜM Baglamında Arguvan Türküleri
G Akkus, Ü Akkus, F Andaç
Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 2014
42014
Geriatric-tourism, PMR, and thermal treatments in the third age
O Buyuk, G Akkus
University of South Florida (USF) M3 Publishing 16 (9781955833080), 7, 2022
32022
Destinasyon Pazarlamasında Bölümlendirme- Hedefleme -Konumlandırma
G Akkuş
Destinasyon yönetimi ve Pazarlaması, 189-206, 2019
3*2019
A mixed methods research study on occupational safety and health of tour guides
A Arslan, G Akkuş
Current Issues in Tourism 27 (12), 1973-1988, 2024
22024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20