Sekip Erdal
Sekip Erdal
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
gthb.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The influence of regular deficit irrigation applications on water use, yield, and quality components of two corn (Zea mays L.) genotypes
K Aydinsakir, S Erdal, D Buyuktas, R Bastug, R Toker
Agricultural water management 128, 65-71, 2013
582013
Central Anatolian Plateau, Turkey: incision and paleoaltimetry recorded from volcanic rocks
E Aydar, HE Cubukcu, E Şen, L Akın
Turk. J. Earth Sci 22, 739-746, 2013
422013
Bazı silajlık mısır çeşit adaylarının silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Ş ERDAL, M Pamukçu, H Ekiz, M Soysal, O Savur, A Toros
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (1), 75-81, 2009
362009
Evaluation of developed standard sweet corn (Zea mays sacharata L.) hybrids for fresh yield, yield components and quality parameters
Ş Erdal, M Pamukcu, O Savur, M Tezel
Turkish Journal of Field Crops 16 (2), 153-156, 2011
142011
Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama
A Doğanay, ŞEN Erdal
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (12), 324-348, 2007
142007
The determination of yield and quality traits of some candidate silage maize hybrids.
Ș Erdal, M Pamukcu, H Ekiz, M Soysal, O Savur, A Toros
Ziraat Fakültesi Dergisi, Akdeniz Üniversitesi 22 (1), 75-81, 2009
122009
Silage yield and quality of row intercropped maize and soybean in a crop rotation following winter wheat
S Erdal, M Pamukcu, M Curek, M Kocaturk, OY Dogu
Archives of Agronomy and Soil Science 62 (11), 1487-1495, 2016
82016
The effects of different salt concentrations on germination and seedling parameters of silage corn (Zea mays L.) varieties
K AYDINŞAKİR, Ş ERDAL, M PAMUKÇU
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2), 94-100, 2013
82013
Tatlı Mısır (Zea mays L. var. saccharata Sturt.)
Ş Erdal, M Pamukçu
Derim 22 (2), 41-46, 2005
72005
Kendilenmiş Mısır (zea mays l.) hatlarının kuraklık stresine tolerans düzeylerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Ş Erdal
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Combining abilities of grain yield and yield related traits in relation to drought tolerance in temperate maize breeding
S Erdal, M Pamukcu, A Ozturk, K Aydinsakir, S Soylu
Turkish Journal of Field Crops 20 (2), 203-212, 2015
42015
Sütün Homojenizasyonunun Kefirin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi.
F Ergin, G Öz, Ü Özmen, Ş Erdal, E Çavana, A Küçükçetin
Academic Food Journal/Akademik GIDA 15 (4), 2017
32017
Mısırda normal ve kuraklık stresi koşullarında tane verimi ile ilişkili seleksiyon kriterlerinin belirlenmesi
Ş ERDAL
Derim 33 (1), 131-143, 2016
32016
Additive main effects and multiplicative interactions analysis of yield in popcorn (Zea mays everta L.) hybrids
Ş Erdal, E Özata, M Pamukçu, O Savur, M Tezel, RR CENGİZ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25 (2), 117-121, 2012
32012
Kendilenmiş standart tatlı mısır (Zea mays L. var. saccharata Sturt) hatlarında taze koçan verimi bakımından kombinasyon yeteneğinin yoklama melezlemesi yöntemiyle belirlenmesi
Ş ERDAL, M PAMUKÇU, O SAVUR, M SOYSAL, A TOROS, M TEZEL
Derim 27 (2), 10-21, 2010
32010
Hizmet İçi Eğitimin Algılanan Örgütsel Bağlılık Düzeyi Ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi
ŞEN Erdal, S AKTUĞ
Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (4), 197-212, 2017
22017
Cin mısır hatlarının bazı kalite özellikleri ve özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi
A ÖZTÜRK, Ş ERDAL, M PAMUKÇU, H BOYACI, S Bayram
Derim 33 (1), 119-130, 2016
22016
Morpho-physiological combining ability among tropical and temperate maize germplasm for drought tolerance
S Erdal, M Pamukcu, A Ozturk, K Aydinsakir, YO Dogu
Genetika 48 (3), 1053-1066, 2016
22016
Breeding Doubled Haploid Maize Inbred Lines for Methionine and Lysine Amino Acid Composition
S Erdal, RC Cengiz, A Ozturk
Maydica 64 (2), 11, 2019
12019
Comparative evaluation of maize hybrids under water stress and rainfed conditions
S Erdal
Fresenius Environmental Bulletin 27 (7), 5125-5130, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20