Follow
Mehmet Ali Akyurt
Mehmet Ali Akyurt
İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji Doktor Öğretim Üyesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal hizmete kültürel yaklaşım: 2011 Van depremi örneği
ÖM Yaman, MA Akyurt
İstanbul University Journal of Sociology 3 (26), 105-144, 2013
192013
Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmaları
MA Akyurt, ÖM Yaman
Kent sosyolojisi, 179-205, 2012
142012
Alman sosyolojisinde yöntem tartışmaları (1870-1914)
MA Akyurt
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
72017
Sosyo-Ekonomik Değişmeyle Başa Çıkmak: Küçük Esnafın Taktikleri
MA Akyurt
Journal of Economy Culture and Society, 291-314, 2020
32020
Kıray'ın Mantosu
MA Akyurt
Türk Sosyolojisinde Mübeccel Belik Kıray, 299-349, 2022
2*2022
Alman Tarihçiliğinin Alameti Farikası “Devlet Merkezlilik” midir?
MA Akyurt, İ Coşkun
İstanbul University Journal of Sociology 38 (2), 293-342, 2018
2*2018
Sosyoloji Tarihyazımında Eğilimler
MA Akyurt
Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, 71, 2017
22017
Alman Sosyoloji Geleneğinde Hans Freyer ve Sosyolojisi
MA Akyurt
İstanbul Üniversitesi, 2010
12010
“Felt Population”: A Qualitative Study on the Subjective Perception of Population Density in Istanbul
M ali Akyurt
XX ISA World Congress of Sociology (June 25-July 1, 2023), 2023
2023
Türk Sosyoloji Tarihini Tartışmalar Üzerinden Okumak: Tanyol-Boran Tartışması Örneği (1962)
MA AKYURT, MF BAŞ
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 11 (21), 18-45, 2023
2023
Amerika’da Üç Tönnies: Park, Sorokin ve Parsons Alımlamaları
MO Güner, MA Akyurt
TESAM Akademi Dergisi 10 (1), 127-154, 2023
2023
Reception of Bourdieu in Management and Organization Studies
O Ünlü, MA Akyurt
Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi 7 (2), 47-80, 2022
2022
Kavramlarla Oynamak: Ziya Gökalp Düşüncesinde Ulusötesi Kategoriler ve “Beynelmileliyet” Kavramı
MF Baş, MA Akyurt
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42 (2), 461-491, 2022
2022
A Comparison Between Hobsbawm’s and Bayat’s Views on Non-Western Social Movements
O Akyüz, MA Akyurt
Siyasal: Journal of Political Sciences 31 (2), 403-421, 2022
2022
Kent, Mekân ve Gençlik
M Şentürk, MA Akyurt, M Ayar
Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2021
2021
İkilikler Arasında Tarihsel Bilginin Sınırları
MA Akyurt
Tarih Düşüncesi Yazıları, 112-121, 2021
2021
Demografi
MA Akyurt
Kent Çalışmalarına Giriş: Kır, Kent ve Göç Sosyolojisi, 7-70, 2020
2020
Esnafın Değişime Ayak Uydurma Yolları
MA Akyurt
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
2016
İçtimaiyat Nedir (Werner Sombart, Çev. Nüzhet Servet, Çevrimyazı)
MA Akyurt
Sosyoloji Dergisi 28 (2014/1), 2014
2014
Sunuş
E Kabakcı, MA Akyurt
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (25), 7-9, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20