Follow
Kadir Deligoz
Kadir Deligoz
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Deneyimsel pazarlama uygulamalarının marka tercihi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma (Kahve Dünyası ve Starbucks örneği)
K Deligöz, Ü Sevtap
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (1), 2014
422014
Deneyimsel Pazarlama
K Deligöz
292016
Öğrencilerin FoMO ve plansiz satin alma davranişlari üzerine bir uygulama
A Erciş, K DELİGOZ, M Mutlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (1), 219-243, 2021
92021
F klavye ile Q klavyenin ergonomik açıdan karşılaştırılması ve Erzurum adliyesi uygulaması
D GÜZEL, K DELİGÖZ
TAAD, Yıl 6, 2015
42015
UYAP BİLİŞİM SİSTEMİNİN TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KULLANILMASININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ UYAP
D Güzel, K Deligöz
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (7), 63-78, 2014
42014
Tüketicilerin Sigorta Ürünlerine Karşı Dini Tutumları ve Risk Algısı
K Deligöz, M Kurnuç
The International New Issues İn Social Sciences 7 (1), 2019
22019
Verimlilik Açısından Zaman Yönetimi ve Erzurum Adliyesi Uygulaması
K Deligöz, D Güzel
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 437-449, 2016
22016
The Effect of Anthropomorphic Mascot on The Purchasing Intention of Consumers: An Experimental Study
K DELİGOZ, Ü Sevtap
Sosyoekonomi 29 (50), 229-254, 2021
12021
YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİLERİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
A Erciş, K Deligöz, BS Özkan
Journal of Academic Value Studies 5 (5), 942-956, 2019
12019
Müşteri ilişkileri yönetiminin diğer yüzü; Erzurum ilinde GSM operatörleri üzerine bir uygulama
TŞ YAPRAKLI, K DELİGÖZ
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 239-261, 0
1*
MARKA KAVRAMLARINDAN MARKA ÖZDEŞLEŞME
K DELIGÖZ
İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar-4, 130, 2021
2021
Examination of The Effects of Consumers' Price Sensitivity Perception on The Local Product Purchase Intention on The Mediation of Attitude for Local Products
K DELİGOZ, D ÜSTÜNKARDEŞLER
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 6 (Özel Sayı), 29-40, 2021
2021
KEŞİFSEL SATIN ALMANIN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HEDONİK TÜKETİMİN ROLÜ
A Erciş, K Deligöz, BS Özkan
The Journal of International Social Research 12 (68), 1120-1130, 2019
2019
TÜKETİCİLERİN İNTİKAM DAVRANIŞLARININ ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: BİR MODEL ÖNERİSİ
D Kadir, K Murat, Ü Sevtap
AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI, 2019
2019
İNTERAKTİF PLATFORMLARDA SANAL TOPLULUKLAR VE SANAL MARKA TOPLULUKLARI
D Kadir, K Murat, Ü Sevtap
AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI, 1057-1064, 2019
2019
VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI
D GÜZEL, K DELİGÖZ
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 437-449, 2016
2016
F Klavye ile Q Klavyenin Ergonomik Açıdan Karşılaştırılması ve Erzurum Adliyesi Uygulaması
K Deligöz, D Güzel
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 169-186, 2015
2015
DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KAHVE DÜNYASI VE STARBUCKS ÖRNEĞİ)
K DELİGÖZ, S ÜNAL
2014
TÜKETİCİLERİN SİGORTA ÜRÜNLERİNE KARŞI DİNİ TUTUMLARI VE RİSK ALGISI
M KURNUÇ, K DELİGÖZ
The International New Issues in Social Sciences 7 (1), 109-136, 0
Determining the Influence of Fanatical Tendencies on Consumption Styles Based on Lifestyles
A ERCİŞ, FG DEVECİ, K DELİGÖZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20