Follow
Kartal Doğukan Çıkı
Title
Cited by
Cited by
Year
Bibliometric Analysis of Diaspora Tourism Studies
KD ÇIKI
DETUROPE - The Central European Journal of Regional Development and Tourism …, 2022
72022
Examining the relationships among nature-based tourists’ travel motivations, ecologically responsible attitudes and subjective well-being within the scope of self-determination …
KD Çiki, H Tanriverdi
Current Issues in Tourism, 1-6, 2023
42023
Kırklareli İlinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçerik Analizi İle İncelenmesi
H Tanrıverdi, KD Çıkı
Kent Akademisi Dergisi 15 (4), 1606-1621, 2022
42022
Almanya’da Yaşayan İkinci Kuşak Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının Diaspora Turizmi Kapsamında İncelenmesi: Köln Örneği
KD ÇIKI, M KIZANLIKLI
Turizm Akademik Dergisi 8 (1), 115-132, 2021
42021
Components of tourists’ palace cuisine dining experiences: the case of ottoman-concept restaurants
M Öğretmenoğlu, KD Çıkı, B Kesici, O Akova
Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2023
32023
Diaspora turizmi kapsamında göçmen Türklerin seyahat motivasyonlarının ve anavatana bağlılıklarının incelenmesi
KD ÇIKI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
32020
Konaklama sektöründe yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışan performansı üzerindeki etkisi
H Tanrıverdi, KD Çıkı
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 118, 2023
12023
Understanding the Travellers’ Mosque Experiences: The Case of Istanbul
KD Çıkı, H Tanrıverdi
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 11 (6), 5, 2024
2024
Turist Rehberlerinin Markalaşma Sürecinde Kişisel Web Sitelerinin Rolü
KD ÇIKI, İ Ramazan, AM Vergül
Kent Akademisi 16 (4), 2337-2352, 2023
2023
Do football fans care about destinations? The football fans’ travel motivation to sports events and their post-travel behaviours
M Öğretmenoğlu, KD Çıkı, O Akova, R Law
Tourism Review, 2023
2023
Self-Determination Theory in the Field of Tourism: A Bibliometric Analysis
KD Çıkı, H Tanrıverdi
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 71 (4), 769-781, 2023
2023
Turizm Alanında Blockchain Kullanımı
KD ÇIKI, H Tanrıverdi
Yapay Zeka, Blockchain ve Nesnelerin İnterneti Kitap Serisi Blockchain ve …, 2023
2023
Research trends in film tourism: A bibliometric analysis using the wos database.
KD Çıkı, R İnan, Ç Bulşu
Prace i Studia Geograficzne 68 (1), 83–98, 2023
2023
Depremlerde Beslenme ve Sonrasında Oluşan Beslenme Alışkanlıkları
E Akgöz, S Çıkı, KD Çıkı
Deprem ve Turizm (Maraş Depremi Sonrası Turizm Sektörü Değerlendirmeleri …, 2023
2023
Self-Determination Theory in the Field of Tourism: A Bibliometric Analysis
K ÇIKI, H TANRIVERDİ
Tourism 71 (4), 2023
2023
Understanding the Travellers’ Mosque Experiences: The Case of Istanbul
Tanrıverdi, Ç Haluk, K Doğukan
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 11 (6), 41-52, 2023
2023
Examining The Online Presence of Anatolia's Wooden Hypostyle Mosques Included in The UNESCO World Heritage List
KD Çıkı, AM Vergül, R İnan
3rd International Congress of New Generations and New Trends in Tourism, 2023
2023
Tütün Eksperlerinin ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin Yazdıkları Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
H Tanrıverdi, KD Çıkı
Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 2023
2023
Hotel Employees' Eco-Friendly Behaviors During the Covid-19: Evidence from Istanbul
M Öğretmenoğlu, KD Çıkı, HS Aktepe
Post Covid Era: Future of Economies and World Order An Interdisciplinary …, 2023
2023
Kırklareli İlinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi
H TANRIVERDİ, KD ÇIKI
Kent Akademisi 15 (4), 1606-1621, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20