Bulletin of Economic Theory and Analysis
Bulletin of Economic Theory and Analysis
betajournals
betajournals.org üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
1960-2010 Döneminde Türkiye’den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli ile Analizi
G Muratoğlu, Y Muratoğlu
Bulletin of Economic Theory and Analysis 1 (1), 51-69, 2016
22016
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
MB Sucu
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (2), 135-167, 2017
12017
Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme
B Sertkaya, G Özcan
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (1), 63-78, 2017
12017
Vergi Tarifelerinin Matematiksel ve Grafiksel Yorumu
C Yüksel
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (1), 31-62, 2017
12017
Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği
E Dineri, İ Taş
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (1), 79-97, 2017
12017
İşletmelerde Kârlılığı Etkileyen Faktörler: BİST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Firmalara İlişkin Bir Uygulama
TT Turaboğlu, E Timur
Bulletin of Economic Theory and Analysis 3 (2), 135-156, 2018
2018
The Effects of the IMF’s Quota and Governance Reforms on Turkey
ZT Göver
Bulletin of Economic Theory and Analysis 3 (1), 1-34, 2018
2018
Socio-Economic Status Gradient in Health: Micro Evidence from Turkey
B Düzgün-Öncel
Bulletin of Economic Theory and Analysis 3 (1), 53-77, 2018
2018
Ani Duruş Sorunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Savunma Sanayi Özelinde Bir Değerlendirme
N Yiğiteli, D Turan
Bulletin of Economic Theory and Analysis 3 (2), 79-108, 2018
2018
Türkiye'deki Serbest Bölgelerin Veri Zarflama Analizi İle Performanslarının Değerlendirilmesi
Ş Petekkaya
Bulletin of Economic Theory and Analysis 3 (2), 109-134, 2018
2018
Khruşev Döneminde Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne Uygulanan Ekonomik Politikalar
Z Zhetibayev
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (2), 169-187, 2017
2017
The Macro-Prudential Measures Taken in Turkey Following the 2008-2009 Global Financial Crisis
ZT Göver, AA Oğuz
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (1), 1-30, 2017
2017
Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İran Örneğinde Bir Nedensellik Analizi
B Ata, TM Eren
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (4), 329-346, 2017
2017
Asymmetric Relationship between Institutional Quality and Remittance Inflows: Empirical Evidence for Turkey
Ş Özşahin, G Üçler
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (3), 189-204, 2017
2017
A Survey on Exchange Rate Pass through in Emerging Markets
C Tunç
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (3), 205-233, 2017
2017
The Impact of Imported Energy and Goods Prices on Growth and Trade Balance of a Small Open Economy
WB Zhang
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (2), 99-116, 2017
2017
Uluslararası Kalkınma, Devlet ve Toplum
E Yörük
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (4), 309-327, 2017
2017
The Effect of Foreign Direct Investments and Foreign Trade on Gross Domestic Product: The Case of the Eurasian Countries
D Yaman Songur
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (2), 117-133, 2017
2017
Tüketici Davranışları ve Sosyal Medya Pazarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
MT Narcı
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (3), 279-307, 2017
2017
Cobb-Douglas, CES, VES ve Translog Üretim Fonksiyonlarının Tahminleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
M Songur, FE Saraç
Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (3), 235-278, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20