Takip et
Hayati Aksu
Hayati Aksu
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de kamu harcamaları ve büyüme ilişkisi: sınır testi yaklaşımı
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
79*2009
Türkiye için ikiz açıklar hipotezinin tahmini: Bir sınır testi yaklaşımı
H Aksu, S Başar
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (4), 1-14, 2009
632009
İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından araştırılması
H Aksu, S Başar
Iktisat Isletme ve Finans 20 (234), 109-114, 2005
552005
Türkiye'de enflasyonun oluşumu: ARDL yaklaşımı
T Şahinoğlu, K Özden, S Başar, H Aksu
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
492010
Türkiye'de mala karşı suçların sosyoekonomik belirleyicileri üzerine bir deneme: Sınır testi yaklaşımı (1970-2007)
H Aksu, Y Akkuş
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
412010
Alternatif yabancı yatırım araçlarının İMKB İndeksi üzerine etkisi
OB İpekten, H Aksu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 413-423, 2009
402009
Mevduat Bankaciliğinda Karlilik Ve Makroekonomik Değişkenler İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
F Gündoğdu, H Aksu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25, 2011
372011
Fisher Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi: 1989-2001
E Çakmak, H Aksu, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3-4), 31-40, 2002
302002
Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru İlişkileri: Türkiye İçin ARDL Analizleri İle Asimetrik Eş-Bütünleşme Araştırması (2003: 01-2017: 12).
H Aksu, ÖS Emsen
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 33 (1), 2019
242019
Yolsuzlukların bütçe açıkları üzerindeki etkisi
H Aksu, S Başar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 285-296, 2005
21*2005
Türkiye’de bütçe açıkları ile nominal ve reel faiz oranları ilişkileri: 1985-2000
H Aksu, ÖS Emsen, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 43-53, 2001
212001
Türkiye ekonomisinde hasılanın işsizlik üzerindeki dinamik etkileri
H Aksu, S Başar
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 275-286, 2016
202016
KOBİ’lerde girişimcilik-yenilikçilik: Türkiye’de gelişmiş ve azgelişmiş bölge düzeyinde bir analiz
Ş Özkan, F Gündoğdu, H Aksu, S Başar
20*2003
Türkiye'de Hizmet Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
E Çakmak, E Bozkurt, H Aksu, Ö Emsen
Sosyoekonomi 16 (16), 2011
172011
Sınır Testi ile Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Türkiye Üzerine İncelemeler.
ÖS Emsen, SA Turan, H Aksu
Anadolu University Journal of Social Sciences/Anadolu Üniversitesi Sosyal …, 2012
162012
DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
H Aksu, S Başar, M Eren, G Bozma
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (3), 2017
152017
İMKB PERFORMANSI-EKONOMİK BÜYÜME ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1998: Ç1-2010: Ç3 DÖNEMİ
B Elmas, İ Göçer, H Aksu
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 152-167, 2011
142011
İRAN BORSASI VE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
KSHAÖS EMSEN3
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 181-193, 2019
82019
TÜKETİM MALI İHRACATI İLE ARA VE SERMAYE MALI İTHALATI ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995: 01-2018: 02).
H AKSU, ÖS EMSEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 647-659, 2018
82018
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACAT İLE İTHALAT VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİLER Cevat GERNİ1 Hayati AKSU2
ÖS EMSEN
8*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20