Follow
Hayati Aksu
Hayati Aksu
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de kamu harcamaları ve büyüme ilişkisi: sınır testi yaklaşımı
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
77*2009
Türkiye için ikiz açıklar hipotezinin tahmini: Bir sınır testi yaklaşımı
H Aksu, S Başar
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (4), 1-14, 2009
672009
İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından araştırılması
H Aksu, S Başar
Iktisat Isletme ve Finans 20 (234), 109-114, 2005
612005
Türkiye'de enflasyonun oluşumu: ARDL yaklaşımı
T Şahinoğlu, K Özden, S Başar, H Aksu
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
472010
Alternatif yabancı yatırım araçlarının İMKB İndeksi üzerine etkisi
OB İpekten, H Aksu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 413-423, 2009
402009
Türkiye'de mala karşı suçların sosyoekonomik belirleyicileri üzerine bir deneme: Sınır testi yaklaşımı (1970-2007)
H Aksu, Y Akkuş
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
392010
Mevduat Bankaciliğinda Karlilik Ve Makroekonomik Değişkenler İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
F Gündoğdu, H Aksu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25, 2011
342011
KOBİ’lerde girişimcilik-yenilikçilik: Türkiye’de gelişmiş ve azgelişmiş bölge düzeyinde bir analiz
Ş Özkan, F Gündoğdu, H Aksu, S Başar
29*2003
Fisher Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi: 1989-2001
E Çakmak, H Aksu, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3-4), 31-40, 2002
272002
Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru İlişkileri: Türkiye İçin ARDL Analizleri İle Asimetrik Eş-Bütünleşme Araştırması (2003: 01-2017: 12).
H Aksu, ÖS Emsen
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 33 (1), 2019
242019
Yolsuzlukların bütçe açıkları üzerindeki etkisi
H Aksu, S Başar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 285-296, 2005
22*2005
TüRKİYE'DE BÜTÇE AçıKLARI İLE NOMİNAL VE REEL FAİZ ORANLARI İLİşKİLERİ: 1985-2000
H Aksu, ÖS Emsen, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2010
202010
Türkiye Ekonomisinde Hasılanın İşsizlik Üzerindeki Dinamik Etkileri.
H AKSU, S BAŞAR
Journal of Graduate School of Social Sciences 20 (1), 2016
192016
Türkiye'de Hizmet Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
E Çakmak, E Bozkurt, H Aksu, Ö Emsen
Sosyoekonomi 16 (16), 2011
172011
Sınır testi ile enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkileri: Türkiye üzerine incelemeler
ÖS Esmen, SA Turan, H Aksu
Anadolu Üniversitesi, 2012
162012
DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
H Aksu, S Başar, M Eren, G Bozma
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (3), 2017
142017
İMKB PERFORMANSI-EKONOMİK BÜYÜME ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1998: Ç1-2010: Ç3 DÖNEMİ
B Elmas, İ Göçer, H Aksu
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 152-167, 2011
142011
İRAN BORSASI VE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
KSHAÖS EMSEN3
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 181-193, 2019
82019
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACAT İLE İTHALAT VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİLER Cevat GERNİ1 Hayati AKSU2
ÖS EMSEN
8*2018
Mali senkronizasyon Hipotezi Türkiye için geçerli mi?
H Aksu, S Künü, G Bozma
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2), 311-324, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20