Follow
Osman Okumuş
Osman Okumuş
Aksaray University Faculty of Science and Letters History Department
Verified email at aksaray.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
SANAL MÜZELERİN TARİH DERSLERİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
K Ramazan, O OKUMUŞ
Turkish History Education Journal 7 (1), 108-148, 2018
312018
ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARININ ÖĞRENCİLERİN GELİŞİM DÜZEYİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ.
B Aslan, O Okumuş, Y Koçoğlu
Journal of International Social Research 8 (37), 2015
302015
Tarih öğretiminde sosyal medya ortamlarinin kullanimina ilişkin tarih öğretmenlerinin görüşleri
O OKUMUŞ
Turkish History Education Journal 8 (2), 499-535, 2019
132019
OSMANLI TARİHİNDE KATLEDİLEN ŞEYHÜLİSLAMLAR
O Okumuş
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (1), 387-396, 2013
82013
Anadolu'da Ticari Hareketlilik: Türkmen ve Yörüklerin İktisadi Hayatları (Commercıal Mobility of Anatolian Geography: Economic Affairs of Turkmen and Yoruks in the Ottoman State)
O Okumuş
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (2), 379-392, 2013
8*2013
Görselliğe dayalı etkinlikler yoluyla tarih derslerinde demokratik değer öğretimi
O Okumuş
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
72017
Tarih derslerinde tarihsel film uygulaması hakkında öğrenci düşünceleri
O OKUMUŞ
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 39 (1), 202-224, 2020
62020
TARİH DERSLERİNDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ İÇİN KULLANILACAK BAZI ETKİNLİKLER.
O OKUMUŞ, A GÜVEN
Journal of International Social Research 11 (56), 2018
62018
TARİH DERSLERİNDE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ (MEVCUT DURUM VE YAPILMASI GEREKENLER).
O OKUMUŞ
Journal of International Social Research 8 (39), 2015
62015
Wherever students are, we are there: History teaching on social media
O Okumuş
4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS …, 2018
52018
Pre-Service History Teacher’s Opinions About the Use of Virtual Museum Applications in History Courses
O OKUMUŞ, A Vurgan
Education Quarterly Reviews 4 (2), 2021
32021
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE MEKÂNINA YÖNELİK HİZMET DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ.
M UYGUN, E GÜNER, O OKUMUŞ
Electronic Turkish Studies 13 (7), 2018
32018
Hicri 1000-1001/1592-1593 Tarihli 6 numaralı mühimme Zeyli Defteri:(özet-Inceleme-Metin)
O Okumuş
PQDT-Global, 2013
32013
Editörler
C YILDIRIM, F TUĞLUOĞLU, M GÖKÇE, O OKUMUŞ
2*2021
Ortaöğretimde Demokrasi Eğitimi: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabının Demokrasi ve Değerleri Açısından İncelenmesi
A Güven, O Okumuş
Route Educational And Social Science Journal 4 (7), 81-95, 2017
22017
AN INVESTIGATION OF FACTORS THAT CAUSED THE INDIVIDUALS’INTEREST IN HISTORY AFTER THEIR HIGH SCHOOL EDUCATION
O OKUMUŞ
International Journal of Eurasian Education and Culture 5 (11), 2378-2422, 2020
12020
Alan Eğitimi Çalışmaları
CF İşçen
Livre de Lyon, 2021
2021
Editörler
F TUĞLUOĞLU, C YILDIRIM, O OKUMUŞ
2021
University Students’ Views on History Learning Via Peace in History Courses
O Okumuş
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
DEMOCRACY EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION: A STUDY ON 9TH GRADE HISTORY TEXTBOOK IN TERMS OF DEMOCRACY AND ITS VALUES
A GÜVEN, O OKUMUŞ
DEMOCRACY 28, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20