Follow
Bilsen Bilgili
Bilsen Bilgili
Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Koceli University Tourism Faculty
Verified email at kocaeli.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Turistik ürün olarak festivallerin etkinlik ve verimliliği üzerine bir araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali örneği)
B Bilgili, Ö Yağmur, H Yazarkan
International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2), 117-124, 2012
1122012
Brand awareness, brand personality, brand loyalty and consumer satisfaction relations in brand positioning strategies (A Torku brand sample)
B Bilgili, E Ozkul
Journal of Global Strategic Management| Volume 9 (2), 10-20460, 2015
912015
Kano model application in new product development and customer satisfaction (adaptation of traditional art of tile making to jewelries)
B Bilgili, A Erciş, S Ünal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 829-846, 2011
862011
İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması
Ö Barlı, B Bilgili, S Çelik, S Bayrakçeken
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 391-417, 2005
842005
Kendini Gösterim ve Kişilerarası Etkileşimin Gösterişçi Tüketim Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
U Güllülü, S Ünal, B Bilgili
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1 …, 2010
712010
Organize sanayi bölgeleri için yer seçimi kararlarini etkileyen faktörler: erzurum örneği
O Demirdöğen, B Bilgili
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 2004
472004
Lighting, indoor color, buying behavior and time spent in a store
Ö Barlı, M Aktan, B Bilgili, Ş Dane
Color Research & Application 37 (6), 465-468, 2012
402012
SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE KALİTE ALGISI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİLERİ
U Güllülü, B Bilgili
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 4 (7), 23-41, 2011
372011
The influence of colour of lighting on customers’ waiting time perceptions
B Bilgili, E Ozkul, E Koc
Total Quality Management & Business Excellence 31 (9-10), 1098-1111, 2020
362020
What colour and light do in service atmospherics: A neuro-marketing perspective
E Ozkul, H Boz, B Bilgili, E Koc
Atmospheric turn in culture and tourism: Place, design and process impacts …, 2019
362019
Kano model application for classifying the requirements of university students
B Bilgili, S Ünal
MIBES Conference, 31-46, 2008
312008
A research study on the relationship among relational benefit, perceived quality, image and customer loyalty in different hospitality businesses.
B Bilgili, B Candan, S Bilgili
International journal of management cases 16 (3), 2014
262014
The Influence of the color of light on the customers' perception of service quality and satisfaction in the restaurant
E Özkul, B Bilgili, E Koç
Color Research & Application 45 (6), 1217-1240, 2020
252020
SİGORTA HİZMETLERİNDE MARKA DEĞERİ (Hayat Sigortası Müşterileri Üzerine Bir Uygulama)
B Bilgili
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
252007
Si̇gorta Hi̇zmetleri̇nde Tüketi̇ci̇ Temelli̇ Marka Değeri̇ Yaratilmasi
B Bilgili, U Güllülü, Ü Sevtap, L Gödekmerdan
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 1 (2), 19-54, 2008
232008
Sosyal medya fenomen özelliklerinin takipçilerin destinasyonu ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi
A Ebru, B Bilgili
Tourism and Recreation 2 (Ek 1), 83-92, 2020
212020
Digital transformation in tourism
B Bilgili, E Koc
Emerging transformations in tourism and hospitality, 53-65, 2021
192021
An outlook on “all inclusive” system as a product diversification strategy in terms of consumer attitudes
B Bilgili, E Özkul, B Candan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 493-504, 2016
192016
Sigorta Hizmetlerinde Marka Değeri ve Marka Güveni
U Güllülü, A Erciş, S Ünal, B Bilgili, LN Gödekmerdan
Ankara: Detay Yayıncılık, 2008
192008
Sosyal pazarlama ve çevreci pazarlama açısından ambalaj-çevre ilişkileri (ambalaj materyallerinin çevre kirliliğine etkisi üzerine Erzurumda bir alan araştırması)
B Bilgili
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
172002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20