Follow
Nizam Orçun ÖNAL
Nizam Orçun ÖNAL
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Doçent, Erciyes Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Avanos çömlekçiliğinde ajur tekniği
NO Önal, PB ÖNAL
Erciyes Sanat, 23-36, 2015
52015
Avrupa'da Modern Seramik Sanatı
NO Önal
Anadolu University, Instıtute of Fine Arts, 2015
42015
Sanayi Devrimi Öncesi Seramik Sanatı Tarihi
NO Önal, K Uludağ
32019
Approaches of development of materials specific to the artwork in ceramic art
PB Önal, NO Önal
Global Journal on Humanites & Social Sciences 1 (1), 354-361, 2015
32015
Çin Mitolojisindeki Ejderha Motifinin Çağdaş Seramik Biçimlerde Yorumlanması
NO Önal
Hacettepe University, Institute of Social Sciences, 2007
22007
Çağdaş Sanat Gündemi
A Aykut
Livre de Lyon, 2021
12021
Kültürel Mirasın Çağdaş Sanat Yorumları: Erdinç Bakla'nın Seramik Heykelleri
NO Önal, AC Asmaz
Social Sciences Studies Journal 8 (93), 128-131, 2022
2022
Akademisyen Sanatçı Nitelik Sorunsalı ve Çevrimiçi Sergi
AC Asmaz, NO Önal
Kültür Tarihi ve Disiplinlerarası Sanat Tasarım- IV 4, 25-36, 2021
2021
Seramikte Biçimbozumun Çağdaş Sanat Pratiklerinde Değerlendirilmesi
NO Önal, AC Asmaz
Çağdaş Sanat Gündemi -1 1, 156-182, 2021
2021
Yastık Testilerden Metropolitan Sanat Müzesine
AC Asmaz, NO Önal
Social Sciences Studies Journal 7 (92), 5642-5649, 2021
2021
A new breath of life for the traditional pottery of avanos: Candle Stove-Iglo
NO Onal, P Baklan
Ceramics Art and Perception, 150-153, 2020
2020
A New Breath of Life for the Tradational Avanos Pottery: Candle Stove-Iglo
N Önal, P Baklan
Ceramics-Art And Perception, 2020
2020
Mateusz Grobelny's fire aquariums
NO Onal
Ceramics Art and Perception, 130-133, 2019
2019
KAYSERİ / FELAHİYE KAOLENİ İLE ÜRETİLEN SERAMİK BÜNYELER ÜZERİNDE SIRLI DEKOR UYGULAMALARI
NO Önal, P.B Önal, E Çıtak, M Morkoç, K Canduran
Journal Of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (30), 4076-4099, 2018
2018
A ceramic art center with a very unique and specific tradition: Boleslawiec
NO Önal, PB Önal
Global Journal on Humanities and Social Sciences 1 (1), 2015
2015
Global Journal on Humanites & Social Sciences
NO Önal, NO Önal
2015
INVESTIGATION ON THE USE OF AVANOS RED CLAY AS COLORANT IN CERAMIC GLAZE
E Çıtak, PB Önal, NO Önal
III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi, SERES'14, 2014
2014
AVANOS BÖLGESİNDE GELENEKSEL SERAMİK ÜRETİMİ YAPAN KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM SORUNLARI
NOÖ SS Sevim
5.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 5, 365-382, 2012
2012
Research and Investigation of Application Samples of Hemstitch Method of Avanos Region Ceramics
NOÖ SS Sevim
SERES’11, II. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi, 2011
2011
Avrupada modern seramik sanatı
NO Önal
Güzel Sanatlar Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20