Seda Donat Bacıoğlu
Seda Donat Bacıoğlu
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim öğrencilerinin saldırgan davranışları ile yaş, cinsiyet, başarı durumu ve öfke arasındaki ilişkiler
SD BACIOĞLU, Y ÖZDEMİR
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (2), 169-187, 2012
252012
Şiddet ve Saldırganlığın Azaltılmasında Önleme ve Müdahale Programlarının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması.
S DONAT BACIOĞLU
Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal 5 (42), 2014
162014
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin okullardaki rehberlik servisini değerlendirmeleri
SD BACIOĞLU, OO KOCABIYIK, A Malkoç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 7 (48), 2017
42017
COUNSELING TRAINEES’VIEWS TOWARDS USAGE OF ONLINE COUNSELING IN PSYCHOLOGICAL SERVICES
SD Bacıoğlu, OO Kocabıyık
European Journal of Education Studies, 2019
32019
Çocuk ve ergenlerde şiddet ve saldırganlığın önlenmesi
S Donat Bacı
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
32011
A Study on Prospective School Counselors' Views on School Violence.
SD Bacioglu, OO Kocabiyik
Universal Journal of Educational Research 7 (1), 146-156, 2019
22019
Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Profilini ve Oryantasyon Gereksinimlerini Belirleme Çalışması
OO KOCABIYIK, SD BACIOĞLU
Trakya Eğitim Dergisi 9 (1), 161-172, 2019
1*2019
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
SD BACIOĞLU, L VURAL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 158-178, 2018
12018
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları "0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemi uyum ve davranış problemleri"
SD Bacıoğlu
Pegem Atıf İndeksi, 119-165, 2018
12018
Student Incivility in Higher Education
S Vural Levent, Donat Bacıoğlu
International Journal of Progressive Education 16 (5), 305-316, 2020
2020
Durumluk Sınav Kaygısını Yordamada Ruminatif Tepkiler ve Cinsiyetin Rolü
SDB Oya ONAT KOCABIYIK
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (5), 2165-2172, 2020
2020
Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Bilgi Düzeyleri ile Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Bildirme Tutumlarının İncelenmesi
SD BACIOĞLU, K Zöhre
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 894-925, 2020
2020
Ebeveynlik ve Çocuk Cinselliği Anketi’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Donat Bacıoğlu, D Tezel
Turkish Studies 15 (1), 79-90, 2020
2020
The Roles of Value Preferences and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Prediction of Dating Violence
SD Bacıoğlu, OO Onat
International Journal of Psychology and Educational Studies 7 (1), 96-107, 2020
2020
ENGELLİ KADINLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ
SD Bacıoğlu, S Pehlivan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 789-801, 2019
2019
The problems of international students studying in higher education Yükseköğretimde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları
OO Kocabıyık, SD Bacıoğlu, MA Güvendir
Journal of Human Sciences 16 (2), 561-581, 2019
2019
ÜNİVERSİTE DÖNEMİNDE ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE MÜDAHALELERİ
SD Bacıoğlu
Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 1, 479-510, 2018
2018
Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi:Nitel Bir Değerlendirme
SD Bacıoğlu
9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin, 1082, 2014
2014
ÇOCUK VE ERGENLERDE ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ÖNLEME PROGRAMININ ERGENLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYİNİ AZALTMADAKİ ETKİSİ
S Donat Bacı, Ş Özben
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 137-155, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19