Seda Donat Bacıoğlu
Seda Donat Bacıoğlu
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim öğrencilerinin saldırgan davranışları ile yaş, cinsiyet, başarı durumu ve öfke arasındaki ilişkiler
SD BACIOĞLU, Y ÖZDEMİR
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (2), 169-187, 2012
252012
Şiddet ve saldırganlığın azaltılmasında önleme ve müdahale programlarının etkililiği: Meta analiz çalışması
SD BACIOĞLU
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5 (42), 2014
212014
COUNSELING TRAINEES’VIEWS TOWARDS USAGE OF ONLINE COUNSELING IN PSYCHOLOGICAL SERVICES
SD Bacıoğlu, OO Kocabıyık
European Journal of Education Studies, 2019
62019
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin okullardaki rehberlik servisini değerlendirmeleri
SD BACIOĞLU, OO KOCABIYIK, A Malkoç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 7 (48), 2017
42017
The problems of international students studying in higher education Yükseköğretimde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları
OO Kocabıyık, SD Bacıoğlu, MA Güvendir
Journal of Human Sciences 16 (2), 561-581, 2019
32019
A Study on Prospective School Counselors' Views on School Violence.
SD Bacioglu, OO Kocabiyik
Universal Journal of Educational Research 7 (1), 146-156, 2019
32019
Çocuk ve ergenlerde şiddet ve saldırganlığın önlenmesi
S Donat Bacı
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
32011
Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Profilini ve Oryantasyon Gereksinimlerini Belirleme Çalışması
OO KOCABIYIK, SD BACIOĞLU
Trakya Eğitim Dergisi 9 (1), 161-172, 2019
2*2019
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
SD BACIOĞLU, L VURAL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 158-178, 2018
22018
Student Incivility in Higher Education
S Vural Levent, Donat Bacıoğlu
International Journal of Progressive Education 16 (5), 305-316, 2020
12020
The Roles of Value Preferences and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Prediction of Dating Violence
SD Bacıoğlu, OO Onat
International Journal of Psychology and Educational Studies 7 (1), 96-107, 2020
12020
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları "0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemi uyum ve davranış problemleri"
SD Bacıoğlu
Pegem Atıf İndeksi, 119-165, 2018
12018
The Roles of Seeking Psychological Help, Self-Stigma and Self-Construal in Prediction of Attitudes towards Seeking Psychological Help.
OO Kocabiyik, SD Bacioglu
Journal of Educational Issues 7 (1), 34-44, 2021
2021
Durumluk Sınav Kaygısını Yordamada Ruminatif Tepkiler ve Cinsiyetin Rolü
SDB Oya ONAT KOCABIYIK
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (5), 2165-2172, 2020
2020
Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Bilgi Düzeyleri ile Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Bildirme Tutumlarının İncelenmesi
SD BACIOĞLU, K Zöhre
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 894-925, 2020
2020
Ebeveynlik ve Çocuk Cinselliği Anketi’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Donat Bacıoğlu, D Tezel
Turkish Studies 15 (1), 79-90, 2020
2020
The Effect of Anger, Gratitude and Psychological Well-Being as Determinants of Forgiveness in Adults
SD BACIOĞLU
Spiritual Psychology and Counseling 5 (3), 313-326, 2020
2020
ENGELLİ KADINLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ
SD Bacıoğlu, S Pehlivan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 789-801, 2019
2019
ÜNİVERSİTE DÖNEMİNDE ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE MÜDAHALELERİ
SD Bacıoğlu
Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 1, 479-510, 2018
2018
Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi:Nitel Bir Değerlendirme
SD Bacıoğlu
9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin, 1082, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20