Ebru Caglayan Akay, Ebru Caglayan , Akay E.C., Çağlayan E., Caglayan-Akay E.
Ebru Caglayan Akay, Ebru Caglayan , Akay E.C., Çağlayan E., Caglayan-Akay E.
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonometri: temel kavramlar
S Güriş
Der Yayınevi, 2005
1142005
Ekonometri: temel kavramlar
S Güriş
Der Yayınevi, 2005
1142005
Eviews ile temel ekonometri
S Güriş, E Çağlayan, B Güriş
Der Yayınları, 2011
722011
Determinants of house prices in Istanbul: a quantile regression approach
Ç Ebru, A Eban
Quality & Quantity 45 (2), 305-317, 2011
682011
The determinants of capital structure: evidence from the Turkish banks
E Caglayan, N Sak
Journal of Money, Investment and Banking 15, 57-65, 2010
582010
Enflasyon, faiz oranı ve büyümenin yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkileri
E Çağlayan
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2006
472006
A microeconometric analysis of household consumption expenditure determinants for both rural and urban areas in Turkey
E Çağlayan, M Astar
442012
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ
E Çağlayan, İ Saçaklı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 121-137, 2006
292006
Türkiye'de taylor kuralı'nın geçerliliğinin ekonometrik analizi
E Çağlayan
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2005
292005
Döviz kuru getiri volatilitesinin koşullu değişen varyans modelleri ile öngörüsü
E Çağlayan, T DAYIOĞLU
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 1-16, 2009
262009
The brand choice model of wine consumers: a multinomial logit model
S Guris, N Metin, E Caglayan
Quality & quantity 41 (3), 447-460, 2007
252007
Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım II
JM Wooldridge
Nobel, 2018
20*2018
Ekononometriye Giriş Modern Yaklaşım I
JM Wooldridge
Nobel, 2018
20*2018
Ekonometriye giriş 1: modern yaklaşım
JM Wooldridge
Nobel Akademik Yayıncılık, 2013
202013
Taylor rule: Is it an applicable guide for inflation targeting countries
E Çağlayan, M Astar
Journal of Money Investment and Banking 18, 55-67, 2010
202010
Estimating of probability of homeownership in rural and urban areas: Logit, probit and gompit model
S Güriş, E Çağlayan, T Ün
European Journal of Social Sciences 21 (3), 405-411, 2011
192011
OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI
E Çağlayan, N Şak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 483-500, 2009
192009
Yenilenebilir enerji tüketimi, iktisadi büyüme ve karbondioksit emisyonu arasındaki nedensel ilişki: orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri örneği
EÇ Akay, R Abdieva, Z Oskonbaeva
International Conference on Eurasian Economies. Çevre ve Enerji, 628-636, 2015
172015
The impact of stock index futures on the Turkish spot market
E Çağlayan
Journal of Emerging Market Finance 10 (1), 73-91, 2011
162011
Yaşam boyu sürekli gelir hipotezi'nde mevsimsellik
E Çağlayan
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2003
142003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20