Takip et
Prof. Dr. Recep ÇAKIR, PhD
Prof. Dr. Recep ÇAKIR, PhD
amasya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS)
Ö Korkmaz, R Çakir, MY Özden
Computers in human behavior 72, 558-569, 2017
6142017
Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi
S Pamuk, R Çakır, M Ergun, HB Yılmaz, C Ayas
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2013
544*2013
Exploring the Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Learners' Vocabulary Learning.
E Solak, R Cakir
Journal of Educators Online 12 (2), 50-72, 2015
2772015
Exploring relationships among TPACK components and development of the TPACK instrument
S Pamuk, M Ergun, R Cakir, HB Yilmaz, C Ayas
Education and Information Technologies 20, 241-263, 2015
2552015
Technology integration and technology leadership in schools as learning organizations.
R Cakir
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 11 (4), 273-282, 2012
1792012
Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (BDBD) ortaokul düzeyine uyarlanması
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 143-162, 2015
172*2015
What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools?
R Çakır, S Yıldırım
Elementary Education Online 8 (3), 2009
1452009
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartlari özyeterliklerinin incelenmesi
M Özçiftçi, R Çakır
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 1-19, 2015
1262015
Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler?
R Çakır, S Yıldırım
1262009
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden, A Oluk, S Sarıoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 34 (2), 68-87, 2015
1092015
The effectiveness of augmented reality environments on individuals with special education needs
R Cakir, O Korkmaz
Education and Information Technologies 24 (2), 1631-1659, 2019
1082019
Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları
R Çakır, S Oktay
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 35-54, 2013
1082013
Artirilmiş gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansina etkisi
R Çakır, E Solak, SS Tan
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 45-58, 2015
99*2015
Content analysis of research trends in instructional design models: 1999-2014.
Y Göksu, I., Özcan, K., Cakir, R., & Göktas
Journal of Learning Design 10 (2), 85-109, 2017
912017
Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi
B Bakioğlu, MA Küçükaydın, O Karamustafaoğlu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 22-33, 2015
882015
Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi
S Oktay, R ÇAKIR
Journal of Turkish Science Education 10 (3), 3-23, 2013
87*2013
Examining Preservice EFL Teachers' TPACK Competencies in Turkey
RÇ Ekrem Solak
Journal of Educators Online 11 (2), 1, 2014
862014
Investigating the role of augmented reality technology in the language classroom
E Solak, R Cakır
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 (4 …, 2016
852016
Attitude of Turkish EFL learners towards e-learning through tam Model
R Cakır, E Solak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 596-601, 2015
832015
Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar, bilgi yönetimi ve e-öğrenme üzerine teorik bir çözümleme
R Çakır, E Yükseltürk
Kastamonu Education Journal 18 (2), 501-512, 2010
782010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20