Takip et
Prof. Dr. Recep ÇAKIR, PhD
Prof. Dr. Recep ÇAKIR, PhD
amasya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS)
Ö Korkmaz, R Çakir, MY Özden
Computers in human behavior 72, 558-569, 2017
5242017
Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi
S Pamuk, R Çakır, M Ergun, HB Yılmaz, C Ayas
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2013
515*2013
Exploring the Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Learners' Vocabulary Learning.
E Solak, R Cakir
Journal of Educators Online 12 (2), 50-72, 2015
2572015
Exploring relationships among TPACK components and development of the TPACK instrument
S Pamuk, M Ergun, R Cakir, HB Yilmaz, C Ayas
Education and Information Technologies 20, 241-263, 2015
2342015
Technology integration and technology leadership in schools as learning organizations.
R Cakir
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 11 (4), 273-282, 2012
1702012
Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (BDBD) ortaokul düzeyine uyarlanması
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 143-162, 2015
150*2015
What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools?
R Çakır, S Yıldırım
Elementary Education Online 8 (3), 2009
1412009
Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler?
R Çakır, S Yıldırım
1182009
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartlari özyeterliklerinin incelenmesi
M Özçiftçi, R Çakır
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 1-19, 2015
1082015
Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları
R Çakır, S Oktay
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 35-54, 2013
1042013
The effectiveness of augmented reality environments on individuals with special education needs
R Cakir, O Korkmaz
Education and Information Technologies 24, 1631-1659, 2019
932019
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R ÇAKIR, MY ÖZDEN, O Ali, S SARIOĞLU
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 34 (2), 68-87, 2015
932015
Artirilmiş gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansina etkisi
R Çakır, E Solak, SS Tan
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 45-58, 2015
90*2015
Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi
B Bakioğlu, MA KÜÇÜKAYDIN, O Karamustafaoğlu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 22-33, 2015
802015
Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi
S Oktay, R ÇAKIR
Journal of Turkish Science Education 10 (3), 3-23, 2013
80*2013
Content analysis of research trends in instructional design models: 1999-2014.
Y Göksu, I., Özcan, K., Cakir, R., & Göktas
Journal of Learning Design 10 (2), 85-109, 2017
792017
Examining Preservice EFL Teachers' TPACK Competencies in Turkey
RÇ Ekrem Solak
Journal of Educators Online 11 (2), 1, 2014
772014
Attitude of Turkish EFL learners towards e-learning through tam Model
R Cakır, E Solak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 596-601, 2015
762015
Investigating the role of augmented reality technology in the language classroom
E Solak, R Cakır
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 (4 …, 2016
722016
Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar, bilgi yönetimi ve e-öğrenme üzerine teorik bir çözümleme
R ÇAKIR, E Yükseltürk
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 501-512, 2010
672010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20