recep çakır
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi
S Pamuk, R Çakır, M Ergun, HB Yılmaz, C Ayas
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2013
282*2013
What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools?
R Çakır, S Yıldırım
Elementary Education Online 8 (3), 2009
122*2009
Technology integration and technology leadership in schools as learning organizations.
R Cakir
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 11 (4), 273-282, 2012
1122012
A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS)
Ö Korkmaz, R Cakir, MY Özden
Computers in Human Behavior 72, 558-569, 2017
1112017
Exploring the Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Learners' Vocabulary Learning.
E Solak, R Cakir
Journal of Educators Online 12 (2), 50-72, 2015
1002015
Exploring relationships among TPACK components and development of the TPACK instrument
S Pamuk, M Ergun, R Cakir, HB Yilmaz, C Ayas
Education and Information Technologies 20 (2), 241-263, 2015
962015
Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi
B Bakioğlu, MA KÜÇÜKAYDIN, O Karamustafaoğlu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 22-33, 2015
462015
Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları
R Çakır, S Oktay
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 35-54, 2013
442013
Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (bdbd) ortaokul düzeyine uyarlanması
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 143-162, 2015
42*2015
Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi
S Oktay, R ÇAKIR
Journal of Turkish Science Education 10 (3), 3-23, 2013
37*2013
Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar, bilgi yönetimi ve e-öğrenme üzerine teorik bir çözümleme
R ÇAKIR, E Yükseltürk
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 501-512, 2010
362010
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R ÇAKIR, MY Özden, O Ali, S SARIOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 68-87, 2015
352015
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
M Özçiftçi, R Çakır
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 1-19, 2015
342015
Examining Preservice EFL Teachers' TPACK Competencies in Turkey
RÇ Ekrem Solak
Journal of Educators Online 11 (2), 1, 2014
282014
Exploring the Factors Influencing E-Learning of Turkish EFL Learners through TAM.
R Cakir, E Solak
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 13 (3), 79-87, 2014
252014
Artirilmiş gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansina etkisi
R Çakır, E Solak, SS Tan
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 45-58, 2015
242015
Attitude of Turkish EFL learners towards e-learning through tam Model
R Cakır, E Solak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 596-601, 2015
232015
Content analysis of research trends in instructional design models: 1999-2014.
Y Göksu, I., Özcan, K., Cakir, R., & Göktas
Journal of Learning Design 10 (2), 85-109, 2017
222017
Language learning strategies of language e-learners in Turkey
E Solak, R Cakir
E-Learning and Digital Media 12 (1), 107-120, 2015
202015
Gender and Web 2.0 technology awareness among ICT teachers
E Top, E Yukselturk, R Cakir
British Journal of Educational Technology 42 (5), E106-E109, 2011
192011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20