Yaşar Baytal
Yaşar Baytal
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Demokrat parti dönemi ekonomi politikaları (1950-1957)
Y Baytal
Atatürk Yolu Dergisi 10 (40), 545-567, 2007
792007
Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikalari
Y Baytal
402000
Atatürk Döneminde sosyal yardım faaliyetleri (1923-1938)
YY BAYTAL, RTD BOZTEMUR
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve …, 2012
152012
Atatürk döneminde nüfusu artırma çalışmaları ve gürbüz Türk çocuğu projesi
Y Baytal
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 5 (10), 117-137, 2009
112009
Trabzon Limanı İnşası
Y Baytal
History Studies 5 (3), 21-35, 2013
92013
BÜYÜK GÜÇLERİN ORTA DOĞU’DAKİ MÜCADELELERİ VE TÜRKİYE (1945-1960).
Y Baytal
Electronic Turkish Studies 12 (9), 2017
22017
Çanakkale Cephesinde Günlük Hayat
Y Baytal
History Studies 8 (4), 1-18, 2016
1*2016
Tek Partili Dönemden Çok Partili Döneme TBMM'nin Yapısı ve Siyasi Karakteri (1930-1960)
Y Baytal
Türkiye Günlüğü, 30-42, 2020
2020
Tek Partili Dönemden Çok Partili Döneme TBMM'nin Yapısı ve Siyasi Yapısı ve Siyasi Karakteri (1930-1960)
Y Baytal
Türkiye GÜnlüğü, 30-42, 2020
2020
DEMOKRAT PARTİ’NİN EĞİTİM POLİTİKALARINDA DİN VE DİNİ OKULLAR
Y BAYTAL
Atatürk Yolu Dergisi, 91-122, 2020
2020
Osmanlı Basınında 1917 Bolşevik İhtilali
Y Baytal
History Studies 10 (5), 1-15, 2018
2018
Tanzimat Sonrası Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Y Baytal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, 391-408, 2018
2018
Balkanlar'dan Anayurda Yapılan Göçler ve Türkiye Açısından Sonuçları (1912-1925)
Y Baytal
Turkish Studies 13 (1), 13-28, 2018
2018
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
ST Salih Yılmaz, Yaşar Baytal
2017
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muhacir ve Mültecilerin İskan ve İaşe Sorunları (1923-1930)
Y Baytal
Geçmişten Günümüze Göç 2, 1393-1405, 2017
2017
Sevr'den Lozan'a Misak-ı Milli
Y Baytal
Yeni Türkiye, 551-561, 2017
2017
Samsun'da Milli Bayram Kutlamaları (1930-1950)
Y Baytal
Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri 1, 449-473, 2015
2015
Lozan Barış Anlaşması'nın Türkiye'deki Yansımaları
Y Baytal
90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu 2, 963-995, 2015
2015
Salnamelere Göre Elazığda Ticari ve Sosyal Hayat
Y Baytal
Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi 1, 459-487, 2015
2015
Samsun Limanı İnşası
Y Baytal
Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik 1, 385-402, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20