Takip et
Yaşar Baytal
Yaşar Baytal
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Demokrat Parti dönemi ekonomi politikaları (1950-1957)
Y Baytal
Atatürk Yolu Dergisi 10 (40), 545-567, 2007
1702007
Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikalari
Y Baytal
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 2000
752000
Atatürk Döneminde sosyal yardım faaliyetleri (1923-1938)
Y Baytal
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012
262012
Atatürk döneminde nüfusu artırma çalışmaları ve gürbüz Türk çocuğu projesi
Y Baytal
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 5 (10), 117-137, 2009
212009
DEMOKRAT PARTİ’NİN EĞİTİM POLİTİKALARINDA DİN VE DİNİ OKULLAR
Y BAYTAL
Atatürk Yolu Dergisi, 91-122, 2020
82020
Trabzon Limanı İnşası
Y Baytal
History Studies 5 (3), 21-35, 2013
72013
Balkanlar'dan Anayurda Yapılan Göçler ve Türkiye Açısından Sonuçları (1912-1925)
Y Baytal
Turkish Studies 13 (1), 13-28, 2018
4*2018
Atatürk Dönemi Sosyal Yardım Faaliyetleri (1923-1938)
Y Baytal
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, 2009
42009
BÜYÜK GÜÇLERİN ORTA DOĞU’DAKİ MÜCADELELERİ VE TÜRKİYE (1945-1960).
Y Baytal
Electronic Turkish Studies 12 (9), 2017
22017
Çanakkale Cephesinde Günlük Hayat
Y Baytal
History Studies 8 (4), 1-18, 2016
22016
CUMHURİYET DÖNEMİNDE OSMANLI TARİHİNİ YENİDEN OKUMAK:'DEVLET ANA'ROMANINDA OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU.
Y Baytal
History Studies (13094688) 13 (6), 2021
12021
Osmanlı Basınında 1917 Bolşevik İhtilali
Y Baytal
History Studies 10 (5), 1-15, 2018
12018
X. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (1954-1957)
Y Baytal
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1998
11998
YUSUF AKÇURA VE TARİHÇİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Y BAYTAL
Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 6 (11), 207-220, 2024
2024
OSMANLI DEVLETİ'NDE BOLŞEVİZM ALGISI ve BOLŞEVİK TESİRLER
Y BAYTAL
Atatürk Yolu Dergisi, 67-84, 2023
2023
OSMANLI DEVLETİ'NDE BOLŞEVİZM ALGISI ve BOLŞEVİK TESİRLER (1917-1922).
Y BAYTAL
Ataturk Yolu Journal/Atatürk Yolu Dergisi, 2023
2023
Ziya Gökalp ve Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme
Y Baytal
Düşünce Tarihi I, 173-194, 2022
2022
TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİ TARİH DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE RESMİ TÜRK TARİH TEZİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE
Y BAYTAL
Atatürk Yolu Dergisi, 91-108, 2022
2022
ULUS-DEVLET İNŞA DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE DİL VE TARİH ÇALIŞMALARINA KISA BİR BAKIŞ
Y BAYTAL
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI, 3, 2021
2021
1950-1960 YILLARI ARASINDA KIBRIS ANLAŞMAZLIĞI, ENOSİS MESELESİ VE TÜRKİYE
Y BAYTAL
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9 (28), 301-322, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20