Follow
Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programi Öğrencilerinin Kariyer Planlamasi Üzerine Bir Araştirma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği
Fİ DİNÇER, O Akova, K Fazıl
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi 1 (2), 42-56, 2013
972013
The impact of emotional dissonance on quality of work life and life satisfaction of tour guides
Z Alrawadieh, G Cetin, MZ Dincer, F Istanbullu Dincer
The Service Industries Journal 40 (1-2), 50-64, 2020
882020
Willingness to pay for tourist tax in destinations: Empirical evidence from Istanbul
G Cetin, Z Alrawadieh, MZ Dincer, F Istanbullu Dincer, D Ioannides
Economies 5 (2), 21, 2017
702017
Kültürel Mirasın Korunması ve İstanbul ilindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaclı Kullanımı Üzerine Bir Deneme
Fİ DİNÇER, SM ERTUĞRUL
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 11 (2), 69-78, 2000
612000
The effect of nepotism on organizational silence, alienation and commitment: A study on hotel employees in turkey
E Pelit, İ Kılıç, F Istanbullu Dinçer
Journal of Management Research, 2015
562015
Understanding destination image from the perspective of Western travel bloggers: the case of Istanbul
Z Alrawadieh, MZ Dincer, FI Dincer, P Mammadova
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 12 (2 …, 2018
522018
The economic contribution of Turkish tourism entrepreneurship on the development of tourism movements in Islamic countries
FI Dincer, MZ Dincer, S Yilmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 413-422, 2015
392015
Avrupa Birliği'nde turizm ve uygulanan politikalar
Füsun (İstanbullu) Dinçer
Der yayınları, 1997
351997
Electronic word of mouth among hotel guests: Demographic and tripographic factors
G CETIN, Fİ DINCER
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 9 (2), 35-41, 2014
332014
Coping with reintermediation: the case of SMHEs
G Cetin, M Aydogan Cifci, F Istanbullu Dincer, M Fuchs
Information Technology & Tourism 16, 375-392, 2016
322016
İslami bakış açısıyla helal turizm
Fİ DİNÇER, GE BAYRAM
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 26-42, 2017
312017
Türkiye'de konaklama sektörünün gelişimi ve başlıca sorunları üzerine bir araştırma
M Dinçer, F Dinçer
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 47 (1-4), 1989
311989
NEW APPROACH IN GASTRONOMY: THIRD WAVE COFFEE.
F İSTANBULLU DİNÇER, S Gedik, S ÖZDEMİR GÜZEL
Journal of International Social Research 9 (45), 2016
292016
Turizm ve turist tanımlarındaki gelişmeler
F Dinçer
Turizm Yıllığı 93, 103-116, 1993
201993
Ekoturizm ve gastronomi turizminin destinasyon pazarlamasına etkisi: Çorum örneği
Fİ Dinçer, K Uğurlu, TF Çakmak
Eko-Gastronomi Dergisi 1 (1), 19-35, 2014
192014
Konaklama işletmelerinde müşteri deneyiminin sadakat ve tavsiye davranışına etkisi
G Çetin
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
192012
Ammonia
I Dincer, D Erdemir, MI Aydin, H Karasu, G Vezina
Ammonia Energy Technologies, 1-22, 2023
182023
AIRBNB ARACILIĞIYLA KONAKLAMA YAPAN MISAFIRLERIN MEMNUNIYET DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE YÖNELIK NETNOGRAFIK BIR ARAŞTIRMA
D DEMİRDELEN, MZ DİNÇER, Fİ DİNÇER
International Journal of Contemporary Tourism Research 4 (1), 1-14, 2020
182020
Refugee crisis (RC) after the Arab Spring (AS) and its impacts on Turkish tourism industry: The case of Istanbul
Fİ DİNÇER, E KARAYILAN, MA ÇİFÇİ
Journal of Tourismology 3 (1), 2-13, 2017
182017
GELENEKSEL EL SANATLARININ YARATICI TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
M ALTINAY, Fİ DİNÇER
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (Special Issue 1), 343-352, 2017
172017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20