Takip et
fulya öner armağan
fulya öner armağan
Fen Eğitimi, Erciyes Üniversitesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim 7–8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi düzeyleri
FÖ Armağan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2006
792006
The effects of students’ problem solving skills on their understanding of chemical rate and their achievement on this issue
FÖ Armağan, ŞU Sağır, AY Çelik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2678-2684, 2009
472009
Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması
N Canbazoğlu-Bilici, S., Öner-Armağan, F., Kozcu-Çakır, N., & Yürük
40*2012
The Relationship between Pre-Service Science Teachers' Epistemological Beliefs and Preferences for Creating a Constructivist Learning Environment.
A Saylan, FÖ Armagan, O Bektas
European Journal of Science and Mathematics Education 4 (2), 251-267, 2016
322016
İlköğretim 7-8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi düzeyleri (Kırıkkale il merkezi örneklemi)
F Öner Armağan
Unpublished masters’ thesis. Gazi University, Ankara, 2006
312006
8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri
M Karaca, O Bektaş, FÖ Armağan
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 63-86, 2015
222015
Okul dişi öğrenme ortamlarina yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri: planetaryum
N DEMİR, FÖ ARMAĞAN
International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 5 (30), 4241-4248, 2018
212018
Cognitive Structures of Elementary School Students: What is Science?
FÖ Armağan
European journal of physics education 6 (2), 54-73, 2017
212017
The Use of the Reflective Diaries in Science Lessons from the Perspectives of Eighth Grade Students.
M Karaca, FÖ Armagan, O Bektas
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2), 53-74, 2016
212016
Effectiveness of Conceptual Change Texts: A Meta Analysis.
FÖ Armagan, MÖ Keskin, BS Akin
European Journal of Science and Mathematics Education 5 (3), 343-354, 2017
20*2017
Factors effecting students’ performances on an environment achievement test
FO Armagan, EA Koksal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1585-1591, 2010
142010
İlköğretim 7-8
FÖ Armağan
Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitimi İle İlgili Bilgi Düzeyleri (Kırıkkale İl …, 2006
132006
7. sınıf sindirim sistemi konusunda iki aşamalı test geliştirilerek kavram yanılgılarının tespit edilmesi
F Özkan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
112017
Astronomi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
FÖ ARMAĞAN, N DEMİR
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 52-70, 2019
102019
FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRMACI ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
S EROĞLU, F ARMAĞAN, O BEKTAŞ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2), 293-312, 2015
102015
‘Bilim uygulamaları’ve ‘çevre ve bilim’seçmeli derslerinin içeriği hakkında fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri
H YERER
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (35), 72-94, 2013
102013
Pre-service teachers’ attitudes towards some environmental problems
MO Keskin, BS Akin, FO Armagan, NK Samanci
Energy Educ Technol Part B 4, 97-104, 2012
102012
The effect of problem based learning strategy in metalic activity subject teaching
SU Sagir, AY Celik, FO Armagan
HACETTEPE UNIV, 2009
102009
8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesindeki kavram yanılgılarının çalışma yaprakları ve kavram testi ile belirlenmesi
H Yerer
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
92015
Metalik aktiflik konusunun öğretimine probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisi
ŞU Sağır, AY Çelik, FÖ Armağan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36, 283-293, 2009
9*2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20