Nurten DİNÇ
Nurten DİNÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of the MTHFR C677T mutation on athletic performance and the homocysteine level of soccer players and sedentary individuals
N Dinç, SB Yücel, F Taneli, MV Sayın
Journal of human kinetics 51 (1), 61-69, 2016
92016
Düzenli egzersiz yapan bireylerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi
D Nurten, MH GÖKMEN, E ERGİN
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 43-53, 2017
62017
Düzenli egzersiz yapan bireylerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi
D Nurten, MH GÖKMEN, E ERGİN
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 43-53, 2017
62017
Benzer şiddet düzeyindeki egzersizlerde farklı kas katılım modellerinin fizyolojik parametrelere olan etkileri
B Kayıtken, SB Yücel, N Dinç
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 23 (3), 77-88, 2012
52012
The Effect of 8-Week Core Training on Balance, Agility and Explosive Force Performance.
N Dinç, E Ergin
Universal Journal of Educational Research 7 (2), 550-555, 2019
32019
Sirkadiyen ritmin anaerobik güç üzerine etkisinin incelenmesi
D Nurten, Ü HAYTA
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (4), 77-86, 2018
22018
Futbolcu Ve Sedanterlerde Gnb3 C825t Mütasyonunun Atletik Performansa Etkisi
D Nurten, SB YÜCEL, MV SAYIN, F TANELİ
Spor Hekimliği Dergisi 47 (1), 011-018, 2012
22012
Yağlı güreş seyircisinin sosyolojik profili
R SAVRANBAŞI, D Nurten
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2), 52-59, 2009
22009
The Effects of Dynamic Warm Up with and without Ball on Passing Performance and Drippling in Soccer
N Dinç
Journal of Education and Training Studies 7 (3), 2019
12019
Obesity Prevalence and Physical Fitness in School-Aged Children.
N Dinç, P Güzel, S Özbey, T Besikçi, S Seyhan, N Kalkan, G Gezer
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 659-663, 2019
12019
Atletik Performans ve Spor Genetiği
D Nurten, MH Gökmen
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2), 127-137, 2019
12019
Effect of Bulgarian Split Squat Exercise on 20 Meters Sprint Performance.
N Dinç, Ü Hayta
Journal of Education and Training Studies 6 (9), 141-145, 2018
12018
THE EFFECTS OF THE RESISTANCE TRAINING ON SERUM CORTISOL, IL-6, IL-8, AND TNF-α
Y Öztürk, S Bereket-Yücel, N Dinç, F Taneli, C Ulman, H Tıkız
International Journal of Applied Exercise Physiology 7 (2), 15-25, 2018
12018
ACTN3 R577X Polymorphism Does Not Influence Explosive Leg Muscle Power in Elite Turkish Volleyball Players
E Ergin, N Dinc, SB Yücel, F Taneli, B Durmaz
Abstracting/Indexing, 245, 2020
2020
THE EVALUATION OF THE CONNECTION BETWEEN MOTOR PERFORMANCE SKILLS AND BODY COMPOSITION OF THE GIRLS
N Dinç, MH Gökmen, M Taş, B Kıvrak, C Çiçekli
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2019
2019
The effect of the MTHFR C677T mutation on athletic performance and the homocysteine level of soccer players and sedentary individuals
MV Sayln, F Taneli, SB Yücel, N Dinç
2016
Aerobic exercise without multivitamin supplementation increased serum homocysteine levels
N Dinç, S Bereket-Yücel, F Taneli, C Ulman, H Tıkız
Gazz Med Ital - Arch Sci Med 175 (5), 225-231, 2015
2015
FUTBOLCULAR VE SEDANTER BİREYLERDE SERUM IGF-I, IGFBP-3 VE HSCRP DÜZEYLERİ
D Nurten, SB YÜCEL, F TANELİ
Spor Hekimliği Dergisi 47 (2), 059-066, 2012
2012
BENZER ŞİDDET DÜZEYİNDEKİ EGZERSİZLERDE FARKLI KAS KATILIM MODELLERİNİN FİZYOLOJİK PARAMETRELERE OLAN ETKİLERİ.
B KAYITKEN, SB YÜCEL, D Nurten
Spor Bilimleri Dergisi 23 (3), 77-88, 2012
2012
AEROBİK EGZERSİZ VE MÜLTİVİTAMİN KULLANIMININ ANTİOKSİDAN METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ
N DİNÇ, S BEREKET-YÜCEL, H TIKIZ, C ULMAN, F TANELİ
Spor Hekimliği Dergisi 41 (3), 071-078, 2006
2006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20